Olet täällä

Yrittäjyyden ajankohtaisseminaari

Yrittäjyyden ajankohtaisseminaari

Tunnus: toteutuskohtainen BUS8LH001 A-B
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. – 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Yrittäjyyden ajankohtaisseminaarien sarjassa (eli Yrittäjyyden Studia Generalia -sarjassa) pureudutaan pk-yrittäjän keskeisten osaamisalueiden ajankohtaisiin aiheisiin. Seminaarit on tarkoitettu pk-yrittäjille ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja yrittäjien osaamisen jakaminen ja aito yhteistyö. Seminaarien aiheita pohditaan vuosittain yhdessä Helsingin yrittäjien, HAAGA-HELIAn henkilökunnan, opiskelijoiden ja opiskelijayrittäjien kanssa. Jokainen erillinen seminaari on itsenäinen 3 op:n kokonaisuus. Opiskelija voi osallistua vaikka kaikkiin lukuvuoden aikana järjestettäviin seminaareihin.

Sisältö

Seminaarit koostuvat asiantuntija-alustuksista, keskusteluista, workshop -työskentelystä, asiantuntijapaneeleista, kirjallisesta materiaalista jne. Seminaariin kutsutut yrittäjät voivat antaa oman yrityksensä työpajaan case-yritykseksi tai osallistua pelkkään seminaariin. Seminaarien alustukset keskittyvät johonkin pk-yrittäjyyden näkökulmasta ajankohtaiseen ja tärkeään aihepiiriin.

Työelämäyhteydet

Opintojakso perustuu kokopäiväseminaariin. Siihen osallistuu myös paikallisia yrittäjiä, joiden kanssa opiskelijat työstävät päivän teemaan liittyvää tehtävää. Oppimistehtävät tehdään seminaariin osallistuvien yrittäjien toimeksiannosta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso koostuu kokopäiväseminaarista sekä kunkin seminaarin ohjeistuksen mukaisesti workshop-työskentelystä ja ryhmätyönä tehtävästä oppimistehtävästä tai yksilötyönä tehtävästä oppimispäiväkirjasta.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja(t)

Seminaarisarjan suunnittelutiimi: Tarja Römer-Paakkanen, Martin Stenberg, Auli Pekkala ja Mia Snellman
Kullakin seminaarilla on aihepiirin mukaisesti oma vastuuopettaja(t).

Oppimateriaalit

Seminaarimateriaalit sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää 100 % läsnäoloa ja aktiivista osallistumista seminaariin ja workshopiin sekä ohjaajan antaman oppimistehtävän hyväksyttyä suoritusta.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.