Olet täällä

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvaukset
Pakolliset perus- ja ammattiopinnot 105
ICT1TA001  Orientaatio ICT-alaan 3  
ICT1TA002 Työasemat ja tietoverkot 9  
ICT1TA003 Tietoturva 3  
ICT1TA004 Verkkomultimedia 6  
ICT1TA005 Tiedonhallinta ja tietokannat 6  
ICT1TA006 Ohjelmointi 9  
ICT2TA007 Ohjelmistokehitys 12  
ICT2TA008 Usability and user interface 6  
ICT2TA009 Tietohallinto 3  
ICT2TA010 ICT Architectures 3  
ICT2TA011 Tietotekninen selvitys ja kouluttaminen 6  
BUS1TA001 Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö 3  
BUS1TA002 Multicultural teamwork 3  
BUS2TA003 Liiketoimintaprosessit 6  
BUS2TA004 Juridiikka 3  
BUS2TA005 Yrityksen taloudellisuus ja tuloksellisuus 3  
COM1TA001 Viestintä ja esiintymistaito 3  
COM2TA001 Kokous- ja neuvottelutaito 3  
ENG1TA001 English 1 3  
ENG1TD061 Englannin tasokoe 0  
ENG2TA002 English 2 3  
MAT1TA001 Matematiikka 3  
SWE1TA001 IT svenska 3  
SWE1TD061 Ruotsin tasokoe 0  
TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3  
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot - opiskelija valitsee  30 op:n kokonaisuuden ja 15 op voi suorittaa myös muista tai omasta alueesta 15 op:n projekti 45
Tietohallinnon kehittäjä    
MGT4TA001 Tietohallinto ja sen kehittäminen 3  
MGT4TA002 Projektitoiminta 6  
MGT4TA003 ICT-hankinnat 6  
MGT4TA004 ICT-palvelut 6  
MGT4TA005 ICT-johtaminen ja -strategiat 6  
MGT4TA006 Tietohallinnon ajankohtaisseminaari 3  
MGT4TA007 Tietohallinnon projekti 12  
MGT4TA008 Projektihallinnan parhaat käytännöt 3  
PK-yrityksen it-asiantuntija    
SME4TA001 PK-yrityksen tietojenkäsittely 3  
SME4TA002 PK-yrityksen visuaalinen viestintä 3  
SME4TA003 PK-yrityksen sähköinen kaupankäynti 3  
SME4TA004 Tuotteistaminen 3  
SME4TA005 Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena 3  
SME4TA006 Verkkoviestinnän multimediatyökalut 3  
SWD4TA011 XML 3  
  Muita suuntautumistason kursseja    
Ohjelmistokehittäjän ja järjestelmäasiantuntijan opintojaksot tarjotaan nuorten ohjelmassa Pasilassa >>    
Vapaasti valittavat opinnot 15
SWE8TA062 Ruotsin kielioppi ja rakenteet 3  

ENG8TD062

Englannin kielioppi ja rakenteet

3

 

MUM8TA002

Extended 3D Design with Blender

3

 

MUM8TA003

3D Printing using Blender and MiniFactory 3  
  Vapaasti valittavia opintoja voi valita sekä oman että muiden koulutusohjelmien tarjonnasta  

Työharjoittelu

30
PLA6TA001 Työharjoittelu 30  
Opinnäytetyö 15
THE7TA900 Opinnäyte, työpaja 0  
THE7TA901 Opinnäyte, seminaari 0  
THE7TA001 Opinnäytetyö 15  
   

Yhteensä

210