Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

It-tradenomin tutkinnon kokonaislaajuus on 210 opintopistettä.
Kaikille pakollisia perus- ja ammattiopintoja on puolet tutkinnosta, 105 op.
Vaihtoehtoisia ammattiopintoja, ns. suuntautumisopintoja on 45 opintopistettä, tästä määrästä 15 op voidaan toteuttaa it-projektina tai henkilökohtaisiin valintoihin perustuvina opintoina.
Harjoittelun määrä on 30 op, opinnäytetyön 15 op, lisäksi opiskelija suorittaa täysin vapaasti valittavia opintoja 15 op.

Harjoittelu on mahdollista korvata it-alan työkokemuksella, myös pakollisissa opinnoissa voidaan hyödyntää aiemmin hankittua osaamista.