Olet täällä

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma, Porvoo

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma, Porvoo

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydinKoulutusohjelma pähkinänkuoressa Opintojen tavoitteet Opetuskieli Opintojen sisältö │ SuuntautumisopinnotAlueopinnot Opintojen ohjausOpintojen rakenneUramahdollisuudetYhteystiedot

 

Opinto-opas 2019-2020

Opetussuunnitelma ja opintotarjontaVapaasti valittavat opinnotSyventävät opinnot

Vanhat opinto-oppaat

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydin

Porvoo Campus tarjoaa nykyaikaisen ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat työskentelevät työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana voit siis alkaa verkottua yritysten kanssa jo opintojen aikana. Porvoo Campus on aidosti kansainvälinen, koska siellä on opiskelijoita noin 50 maasta. Opintoihin kuuluu myös tiimityötä, kansainvälisiä projekteja sekä mahdollisuuksia ulkomaan vaihtoihin tai työharjoitteluun.

Osallistava Campus-ilmapiiri: motivoiva, kannustava ja nykyaikainen kampus

Porvoo Campus on sinulle oikea paikka, jos arvostat opinnoissasi sitä, että ilmapiiri on motivoiva ja silti hauska. Olet tärkeä niin yksilöoppijana kuin sitoutuneena tiiminjäsenenä. Haastat itseäsi oppiessasi tulevaisuuden taitoja ja kehittyessäsi asiantuntijaksi. Olet aktiivinen ja voimaantunut oppija kannustavassa ilmapiirissä. Ammatillinen kasvusi perustuu säännölliseen ja rakentavaan palautteeseen. Osaat jakaa, koska olet sitoutunut, kuten kaikki Porvoo Campuksella. Innovatiiviset ajatuksesi ovat tärkeitä ja niitä käytetään. Opiskelijat kertovat näin:

”Ohjaajat ottavat opiskelijoiden tarpeet ja osaamisen huomioon, kuuntelevat ja välittävät.”

”Opiskeluympäristö on motivoiva, mukava, rento, viihtyisä, iloinen, hauska ja tsemppaava!”

”Tilat ovat todella valoisia ja rikkovat mukavasti luokkahuonetyyppisen hierarkian.”

”Campus on aivan ihana! Paljon erilaisia työskentelytiloja, joissa on mahdollista työskennellä niin ryhmissä kuin itsenäisestikin. Tykkään!”

Kansainvälinen ja tiimityöhön perustuva työtapa

Opinnot Porvoo Campuksella antavat sinulle paljon tilaisuuksia verkottumiseen, kansainvälisiin kohtaamisiin sekä ystävystymiseen. Voit liittyä minkä tahansa koulutusohjelman projekteihin ja löytää uusia näkökulmia eri toimialoilta sekä luoda henkilökohtaisen opintopolkusi. Porvoo Campuksen opiskelijat ylistävät yhteishenkeä sekä monia yhteistyömahdollisuuksia ja luovaa ongelmanratkaisua projekteissa. He arvostavat sitä, että tiimityötä voi harjoitella sekaryhmissä:

Yksi ehdoton suosikkini on ollut se, että työskentelemme yhdessä muiden koulutusohjelmien kanssa ja olemme saaneet tutustua heihin. Tämän koulun valtti on monikulttuurisuus ja sen mukana tulevat edut, kuten kielitaidon kehittyminen ja ymmärrys muista kulttuureista.

"Pidän siitä, että oppiminen tapahtuu ryhmätöiden yhteydessä eikä kaikkia vastauksia anneta suoraan vaan tulee käyttää itse aivoja. Ryhmätöiden myötä on päässyt kehittämään hyvin omia johtamisen taitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja."

"Olen oppinut tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa, oppinut ottamaan vastuuta ja löytämään itsestänikin uusia puolia."

"Olen oppinut järjestelemään ja ottamaan huomioon eri näkökulmia. Yhteiset projektit ja fuksiaiset ovat mieleenpainuvia; saa nauraa usein ja yhdessä tekeminen on kivointa."

"Olin kuullut, että Campus on kansainvälinen, mutten olisi uskonut tutustavani näin moneen eri kansallisuuteen. Olen saanut paljon ystäviä eri maista."

Tekemällä oppii: Aidot ja konkreettiset projektit valmistavat tulevaisuuden työhön

Porvoo Campuksen opetussuunnitelma perustuu osaamisiin eli kompetensseihin, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Luovuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Sitoudut aitoihin ja konkreettisiin projekteihin, jotka valmistavat sinua tulevaan uraasi. Voit tehdä opintomatkoja ulkomaille, synnyttää liikeideoita ja järjestää tapahtumia, kuten DigiDay, Campus Does Good ja Business Idea Fair. Opiskelet myös Learning Campeissä ja lukupiireissä. Opiskelijat sanovat:

"Olen oppinut haastamaan itseäni, tekemään töitä nopeammin ja arvioimaan myös itseäni. Olen oppinut myös oma-aloitteisuutta."

"Opiskelemme käytännönläheisesti ja teemme oikeita projekteja sen sijaan, että istuisimme luennoilla. Mielestäni tämä opiskelutyyli valmistaa työelämään ja auttaa soveltamaan teoriaa käytäntöön."

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Haettavissa päiväohjelmaan
Opetus on projektipohjaista perustuen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset: Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

 

Kansainvälistyminen

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Jokaisella opiskelijalla on lukukausittain joko pakollinen tai vaihtoehtoinen yrityslähtöinen projekti integroituneena opetukseen.

Opintojen tavoitteet

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin kaksikielisestä (suomi-ruotsi) koulutuksesta valmistunut tradenomi pystyy toimimaan työelämässä visuaalisen markkinoinnin, myyntityön ja liiketalouden asiantuntijatehtävissä, sekä yrittäjänä.

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin tradenomi ymmärtää yritysten ja organisaatioiden toimintaprosesseja, sekä tuloksellisen myyntityön vaatimukset. Hän työskentelee asiakaslähtöisesti, verkostoituu ja toimii rakentavasti työyhteisön jäsenenä. Hänelle kehittyy laaja liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen, itsensä johtamistaidot sekä myynti- ja palvelutaidot.

Porvoon kampuksella opiskellaan yhteistyössä yritysten kanssa. Opiskelija pääsee luomaan esimerkiksi verkkosivuja, videoita, graafisia ohjeistuksia, esitteitä ja sisältömarkkinointia sosiaalisen median kanaviin. Opiskelu kansainvälisessä ympäristössä takaa valmistuneelle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä, erityisesti Pohjoismaissa.

Opetuskieli

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus on kaksikielinen. Valtaosa opintomoduuleista ovat suomeksi, mutta huomattava määrä opintoja ja projekteja toteutetaan pääosin ruotsiksi. Ohjelman nk. alueopinnot keskittyvät Pohjoismaihin myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutuksessa, ja toisen kotimaisen kielen käytössä saa myös tukea opintojen aikana. Suomenkieliseen koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat aina määrätyn osan opinnoistaan myös englannin kielellä. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet.

Opintojen sisältö

Porvoon kampuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.

Porvoon kampukselta valmistuvalla tradenomilla/restonomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
 • Myynti- ja palvelutaidot
 • Itsensä johtamistaidot

Oppiminen Porvoon kampuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo heidän opintojensa aikana.

Suuntautumisopinnot

Opiskelijat erikoistuvat myyntiin ja visuaaliseen markkinointiin kaksikielisesti pohjoismaisessa viitekehyksessä. He voivat valita suuntautumisopintoja myös koko Porvoon kampuksen tarjonnasta:

 • Kansainvälistyvä yritys
 • Yrityksen talous
 • Aviation Business
 • Events Management
 • International Sales and Marketing
 • Sales and Service in Business Tourism

Alueopinnot

Alueopinnoissa opiskellaan Pohjoismaiden kielialueen toimintaympäristöä, kulttuuria ja kieltä. Tavoitteena on, että opiskelija saa perustaidot kyseisellä alueella toimimiseen. Suomenkieliset opiskelijat suorittavat 20 opintopistettä pohjoismaisia alueopintoja, jotta saavutetaan toimiva kaksikielisyys. Ruotsinkieliset opiskelijat opiskelevat 10 opintopistettä pohjoismaisia alueopintoja ja valitsevat toisen 10 opintopisteen alueopintokokonaisuuden seuraavista vaihtoehdoista:

 • Asian
 • Coding
 • German
 • Nordic
 • Russian
 • Spanish

Opintojen ohjaus

Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa oma ohjaaja opintojen ajaksi. Oma ohjaaja neuvoo ja auttaa opintojen käytännön kysymyksissä ja valintojen tekemisessä. Hän tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti ja ryhmänä. Jokaisessa koulutuksessa toimii lisäksi opinto-ohjaaja, jonka kanssa opiskelija voi keskustella esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksiluvuista ja kampuksen ulkopuolisista opinnoista.

Huom. Porvoo Campuksen opiskelijalla on oma ohjaaja, jos opiskelija on aloittanut opintonsa viimeistään tammikuussa 2019. Elokuusta 2019 alkaen omaohjaajien tehtäviä hoitavat opinto-ohjaajat.

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Uramahdollisuudet

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelmasta valmistuneilla pystyvät suunnittelemaan myyntiä ja markkinointia visuaalisista lähtökohdista ja tekemään tulosta sitä kautta. He voivat perustaa oman yrityksen tai työskennellä mainos-, media- ja markkinointiyrityksissä tai osastoilla. Myös ruotsin- tai kaksikieliset organisaatiot tai yritykset ovat mahdollisia työpaikkoja.

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo

Koulutusohjelmajohtaja
Malin Lahdensuo 040 4887 455
Sähköposti: malin.lahdensuo(at)haaga-helia.fi

Opintotoimisto: 0400 230 405
Sähköposti: opintopalvelut.porvoo(at)haaga-helia.fi

Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi

Haaga-Helian vaihde (09) 229 611

Katso kartalla