Olet täällä

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus (opetussuunnitelma 2015)

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus (opetussuunnitelma 2015)

Matkailun liikkeenjohdon koulutus pohjautuu vahvasti ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Opetussuunnitelman osaamisperustan suunnittelussa on huomioitu ennen kaikkea yleiset työelämävalmiudet, liiketoiminta- ja johtamisvalmiudet, työelämäyhteistyö sekä työllistyminen.

Matkailun liikkeenjohdon opinnot korostavat ja luovat myynti-, palvelu- ja yrittäjämäistä asennetta ja niissä kannustetaan elinikäiseen oppimiseen.  Opiskelijalla on yrittäjämäinen ja vastuullinen asenne ja hän suhtautuu liiketoimintaan ammattimaisesti ja kriittisesti. Opettajat valmentavat, ohjaavat ja innostavat opiskelijoita monipuolisten opetusmenetelmien ja palautteen avulla. Kokonaisvastuun opinnoista ja oppimisesta kantaa kuitenkin opiskelija itse. Opiskelijat ovatkin aktiivisia oppijoita ja suunnittelevat uraansa. He ovat yhteistyökykyisiä tiimin jäseniä, jotka kunnioittavat ja arvostavat kaikkien työtä sekä osaamista yhteisössään. Opiskelijoita rohkaistaan kehittämään kykyjään ja osoittamaan luovuutta vaihtelevissa olosuhteissa. He ovat aktiivisia ja yhteisöllisiä toimijoita Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea ja edistää opiskelijan opintojen edistymistä ja ammatillista kasvua, valmistumista tavoiteajassa sekä työllistymistä. Yhteisöllisyys on merkittävä ohjauksen voimavara opiskelijan suunnatessa kohti päämääriään.

Tutustu yksityiskohtaisemmin:
päivätoteutuksen erikoistumisalojen sisältöön ja täydentäviin opintojaksoihin sekä
monimuotototeutuksen erikoistumisalojen sisältöön ja täydentäviin opintojaksohin.