Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus (opetussuunnitelma 2015)

Opintojen suoritusjärjestys, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus (opetussuunnitelma 2015)

Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat erikoistumisalaopinnot (45 op), joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien ammattiosaamisten saavuttamiseen ja ammatillisen profiilin omaksumiseen. Erikoistumisalaopinnot alkavat heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Niitä ajoittuu lisäksi toiseen ja kolmanteen opiskeluvuoteen. Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen erikoistumisalat päivätoteutuksessa ovat Competitive Tourism Destinations ja Developing Transportation, Travel Agency and Event Management Business. Monimuotototeutuksessa erikoistumisala on suoraan Digitaalinen matkailumaailma, joten opiskelija ei tee opintojensa aikana erillistä erikoistumisalavalintaa.

Erikoistumisalamoduulien lisäksi opinnot sisältävät koko opintojen ajan täydentäviä opintojaksoja (105 op) muun muassa markkinoinnista, myynnistä, laskentatoimesta, johtamisesta ja viestinnästä. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa vapaasti valittavia opintoja 15 op, opinnäytetyön 15 op (aloitus toisena tai kolmantena vuotena) sekä työharjoitteluja yhteensä 30 op.

Tutustu yksityiskohtaisemmin opintojen suoritusjärjestykseen päivätoteutuksessa sekä monimuotototeutuksessa.