Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus (opetussuunnitelma 2015)

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Helsinki, päivätoteutus ja monimuotototeutus (opetussuunnitelma 2015)

Restonomiopinnot kestävät 3,5 vuotta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot johtavat tutkintoon, jonka nimike on restonomi (AMK).Opinnot Laajuus
Perusopinnot (PO) 60 op
Ammattiopinnot (AO) 90 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Työharjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op

Hotelli-, ravintola-, ja matkailualan koulutusyksikön opetussuunnitelma on rakentunut opintojaksoista, jotka ovat pääosin 3–9 opintopistettä. Opintojaksot linkittävät osaamisia luonnollisella tavalla suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Matkailun liikkeenjohdon koulutuksen erikoistumisalaopintojaksoissa näkökulma keskittyy matkailualaan. Täydentävissä opinnoissa alaa tarkastellaan sen sijaan joko laajempana kokonaisuutena hotelli-, ravintola- ja matkailualan sekä ruokatuotannon näkökulmasta tai tarkemmin matkailu- ja hotellialasta tai keskitetysti matkailualasta käsin. Osaamiset kuvataan jokaisessa opintojaksossa viiden osaamisen kokonaisuutena ja arviointi perustuu näiden osaamisten arviointiin.

Moduulit jakautuvat opetussuunnitelmassa seuraavasti:

  • erikoistumisalaopintojaksot (45 op)
  • täydentävät opintojaksot (105 op)
  • vapaasti valittavat opinnot (15 op)
  • työharjoittelu (30 op)
  • opinnäytetyö (15 op).

Kaikki erikoistumisalaopintojaksot sekä 35 opintopistettä täydentävistä opintojaksoja ovat ammattiopintoja. Loput täydentävät moduulit ovat perusopintoja.

Tutustu yksityiskohtaisemmin päivätoteutuksen opintojen rakenteeseen ja monimuotototeutuksen opintojen rakenteeseen.