Olet täällä

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman monimuotototeutus

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman monimuotototeutus

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto ja se antaa oikeuden käyttää restonomi (AMK) -tutkintonimikettä.

Ammattikorkeakouluopetus on ammatillisesti suuntautunutta ja käytännönläheistä, ja se antaa hyvät tiedot myös alan teoreettisista perusteista.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa lähiopetuspäiviä on 3 - 5 kuukaudessa. Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä tehdään lähiopetuspäivien yhteydessä, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opinnoista tarjotaan myös verkko-opintoina. Työelämälähtöiset hankkeet kuuluvat osaksi opintoja.