Olet täällä

Opintojaksoluettelo OPS 2014K

Opintojaksoluettelo OPS 2014K
Matkailun koulutusohjelma
Perusopinnot Tunnus Opinto-pisteet
  Pakolliset perusopinnot    
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen COS1RM001 9
      Viestintä 1 COS1RM0011 3
      Tieto- ja viestintäteknologia 1 COS1RM0012 3
      Tieto- ja viestintäteknologia 2 COS1RM0013 3
    Ammattimainen viestintä COS2RM002 6
      Ammattimainen viestintä 1 COS2RM0021 3
      Ammattimainen viestintä 2 COS2RM0022 3
    English for International Tourism ENG1RM101 3
    Servicesvenska för turistbranschen SWE1RM101 3
    Matkailu globaalissa toimintaympäristössä OPE1RM001 12
      Matkailu globaalissa toimintaympäristössä 1 OPE1RM0011 9
      Matkailu globaalissa toimintaympäristössä 2 OPE1RM0012 3
    Asiakaskeskeinen matkailun myyntityö PSS1RM001 12
      Tapahtumaprojektin perusteet PSS1RM0011 9
      Travel Technology PSS1RM0012 3
    Itsensä johtaminen SCS1RM001 6
      Itsensä johtaminen 1 SCS1RM0011 4
      Itsensä johtaminen 2 SCS1RM0012 2
    Matkailun liiketoiminnan rakentaminen BES1RM001 12
      Matkailun liiketoiminnan rakentaminen BES1RM0011 9
      Talousmatematiikka BES1RM0012 3
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    English for Tourism Professionals 1 ENG2RM202 3
    English for Tourism Professionals 2 ENG2RM203 3
    Muntlig affärskommunikation inom turismen SWE2RM202 3
    Skriftlig affärskommunikation inom turismen SWE2RM203 3
    Matkailun globaalit mahdollisuudet OPE2RM002 9
      Kansainvälinen verkottuminen OPE2RM0021 3
      Tutkimusmenetelmät 1 OPE2RM0022 3
      Tutkimusmenetelmät 2 OPE2RM0023 3
    Matkailupalveluiden kehittäminen ja myynti PSS2RM002 18
      Matkailupalveluiden kehittäminen ja myynti 1 PSS2RM0021 12
      Matkailupalveluiden kehittäminen ja myynti 2 PSS2RM0022 6
    Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen SCS2RM002 6
      Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1 SCS2RM0021 3
      Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 2 SCS2RM0022 3
    Matkailun liiketoimintaprosessien kehittäminen BES2RM002 9
      Katetuottolaskenta ja hinnoittelu BES2RM0021 3
      Kirjanpidon ja verotuksen perusteet BES2RM0022 3
      Asiakkuuksien hallinta BES2RM0023 3
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot    
    Research Methods BES2LC0037 3
    Analysis and Communication of the Financial Statement BES4LP0034 3
    Yhteisöviestinnän kehittäminen COS4PO041 6-12
    Organisational Communication COS4PO042 6
    World Heritage Tourism - Sales and Storification DES8PO029 3
    Laatu matkailuyrityksen menestystekijänä DES8PO035 3
    Social Media in Travel and Tourism MAR8PO066 3
    Responsible Development of Tourism Destinations OPE4PO041 6, 9, 12
    Business Intelligence OPE4PO042 6, 9, 12
    Event Planning and Management 2 PSS2RG0029 6, 9, 12
    E-business PSS4PO0041 6, 9, 12
    Designing Services PSS4PO041 6, 9, 12
    Strategic Events Solutions PSS4PO044 6, 9, 12
    Kokin taidot RES4PO112 3
    Miedot alkoholijuomat RES8PO022 3
    Tarjoilu- ja viinitietous RES8PO024 3
    Ruoan ja juoman liitto RES8PO033 3
    Väkevät alkoholijuomat ja juomasekoitukset RES8PO034 3
    Managing Organisations SCS4PO043 6, 9, 12
    Esimiestyö ja laadun johtaminen matkailuyrityksessä SCS4PO044 6, 9, 12
    Sustainable Tourism TOU4PO141 6, 9, 12
    Tourism and the Environment TOU8PO017 3
    Travel Experience Design in the Digital Age TRA4PO040 6, 9, 12
    IATA Regulations and Management TRA4RM036 6
    Electronic Distribution in Tourism TRA8PO038 5
    Basics of Amadeus TRA8PO039 3
    Distribution Systems for Travel Professional TRA8PO051 3
Vapaasti valittavat opinnot    
    Remedial English ENG8PO109  3
    Ruotsinkielen intensiivi SWE8PO109 3
    Vapaasti valittavat opinnot Kurssit >>  
    Kieliopinnot Kurssit >>  
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6PO100 30
    Työharjoittelu 1 PLA6PO101 10
    Työharjoittelu 2 PLA6PO102 10
    Työharjoittelu 3 PLA6PO103 10
    International Work Placement PLA6PO110 30
    International Work Placement 1 PLA6PO111 10
    International Work Placement 2 PLA6PO112 10
    International Work Placement 3 PLA6PO113 10
Opinnäytetyö    
    Opinnäytetyö THE7RM004 15
    Opinnäytetyön orientointikurssi THE7RM001  
    Kypsyyskoe OPI7RM003