Olet täällä

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto (1.8.2018 jälkeen aloittaneet)

Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto (1.8.2018 jälkeen aloittaneet)
Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1,5 - 2 vuotta
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 932/2014

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25§
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään: YAMK-tutkinto suoritetaan oman työn ohessa. Opiskelijat siirtyvät usein aiempaa haastavampiin tehtäviin koulutuksen aikana.
Kansainvälistyminen:  
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:  

Koulutusohjelman profiili

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja kehittää työelämää ja sen toimintaympäristöjä liikunta-alalla.  Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: joko liikuntajohtaminen tai valmennus.

Liikuntajohtamisen suuntautumisvaihtoehto

Liikuntajohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opiskelija saa tutkimustietoon perustuvan käsityksen liikunta-alasta ja sen kehitysnäkymistä sekä kehittää johtajuuden, viestinnän ja markkinoinnin valmiuksiaan. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen. 

Valmennuksen suuntautumisvaihtoehto

Valmennuksen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää itsensä kehittämisen taitojaan, ihmissuhdetaitojaan sekä urheiluosaamistaan käytännön tehtävissä. Opiskelu toteutetaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.