Olet täällä

Opintojaksoluettelo - Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus

Opintojaksoluettelo - Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus

Opetussuunnitelma syksystä 2019 lähtien

​Koulutus on tarjolla sekä Pasilan että Porvoon kampuksilla. Huom! Pasilan koulutuksessa on valittavana kaikki suuntautumisvaihtoehdot ja Porvoon koulutuksessa suuntautuminen on kaikille sama: syksyllä 2019 aloittaneille Asiakassuhteet ja myynti ja syksyllä 2020 aloittaville Johtajuus ja henkilöstövoimavarat.
 

Opinnot

Tunnus

Opintopisteet

Yhteiset opinnot - valitse näistä yhteensä 20 op + opinnäytetyö 30 op

Tutkimus ja kehittäminen

 

 

Tutkimuksellinen kehittäminen

TKI2HM001

5

 

Data-analytiikka

TKI2HM002

5

 

Tulevaisuuksien tutkimus

TKI2HM003

5

Organisaation kehittäminen

 

 

Organisaatiot muutoksessa

ORG2HM001

5

 

Oppimista edistävä organisaatio

ORG2HM002

5

 

Coaching ja fasilitoinnin taito

ORG2HM003

5

Opinnäytetyö

ONT7HM001

30

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 op

Suuntautuminen: Strateginen ajattelu ja johtaminen (Pasila)

 

Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat

STR4HM001

5

 

Strategia käytännössä

STR4HM002

5

 

Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö

STR4HM003

5

 

Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous

STR4HM004

5

 

Talouden johtaminen strategiatyössä

STR4HM005

5

Suuntautuminen: Johtajuus ja henkilöstövoimavarat (Pasila ja Porvoo)

 

Strateginen henkilöstöjohtaminen

LEA4HM001

5

 

Esimiesklinikka

LEA4HM002

5

 

Johtajuuden peilit

LEA4HM003

5

 

Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin

LEA4HM004

5

 

Tietoinen johtaja 

LEA4HM005

5

 

Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa

LEA4HM006 5

Suuntautuminen: Elämystalous ja palveluiden kehittäminen (Haaga/Pasila)

 

Palvelumuotoilu

EXP4HM001

10

 

Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen

EXP4HM002

5

 

Brändikokemuksen kehittäminen

EXP4HM003

5

 

Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa

EXP4HM004

5

 

Imagineering with LEGO SERIOUS PLAY methodology

EXP4HM005

5

Suuntautuminen: Asiakassuhteet ja myynti (Pasila ja Porvoo)

 

Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen

SAL4HM001

5

 

Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen

SAL4HM002

5

 

Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen

SAL4HM003

5

 

Verkkokauppa myyntikanavana

SAL4HM004

5

Suuntautuminen: Digitaalinen markkinointi ja viestintä (Pasila)

 

Strateginen brändin johtaminen

COM4HM001

5

 

H2H-viestintä

COM4HM002

5

 

Digitaalinen markkinointiteknologia

COM4HM003

5

 

Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen

COM4HM004

10

Suuntautuminen: Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu (Pasila)

 

Yrittäjyyden resurssit ja verkostot

ENT4HM001

5

 

Mahdollisuuksista liiketoimintaan

ENT4HM002

10

 

Markkinoi ja kasva

ENT4HM003

5

 

Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille

ENT4HM004

5

Suuntautuminen: Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet (Pasila)

 

Digitaalisten palveluiden muotoilu

DIG4HM001

5

 

Liiketoiminnan analytiikka

DIG4HM002

5

 

Ohjelmistorobotiikka

DIG4HM003

5

 

Uusien teknologioiden mahdollisuudet

DIG4HM004

5

 

Tekoälyn mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä

DIG4HM006 5

Vapaavalintaiset opinnot - valitse 20 op yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muita YAMK-tasoisia opintoja.

20

YHTEENSÄ

90 OP

Suomenkielisissä koulutuksissa opinnoista vähintään 50 opintopistettä tulee opiskella suomenkielellä. Opinnäytetyö voidaan tehdä suomen- tai englanninkielellä edellyttäen, että edellinen ehto täyttyy. Englanninkielinen tarjonta löytyy täältä.