Olet täällä

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat uudistuivat ja Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma on syksystä 2019 lähtien nimeltään Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus.

 

Opetussuunnitelma

Koulutusohjelman esite:
Tutkintonimike:
Tutkintotaso:
Ohjelman laajuus:
Ohjelman kesto:
Opiskelumuoto:
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen:
Hakukelpoisuus ja hakeminen:
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään
Kansainvälistyminen
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Yhteystiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman profiili

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävää koulutusta on toteutettu vuodesta 2002 alkaen. Haaga-Helian liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

  • suorittanut ymmärtää paremmin omaa työtään laajemmat kokonaisuudet.
  • suorittaneella on valmius toimia yhä laajenevissa koti- ja ulkomaisissa verkostoissa.
  • suorittaneella on valmius lisääntyvään ja laadultaan muuttuvaan yhteistyöhön.
  • suorittaja syventää sekä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella ja toisaalta laajentaa liiketoimintaosaamistaan.
  • suorittanut henkilö voi käytännössä toimia yrityksen kehittämisprojektien vetäjänä, yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä itsenäisenä riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, niin sanottuja muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Muutosagenttien pätevyydessä korostuu liiketoiminnan eri osaamisalueiden integrointi omia ja liike-elämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Muutosagenteilla on kyky toimia myös kasvuhakuisina ja innovatiivisina yrittäjinä.

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia

  • yrityksen kehittämisprojektin johtajana
  • yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä
  • itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä