Olet täällä

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen

Porvoon kampukselta valmistuvat tradenomit vievät mukanaan työelämään kompetenssisalkun, joka koostuu ammattiosaamisesta ja metataidoista.

Opiskelijan rooli eri hankkeissa on vaativuustasoltaan aina haasteellisempi sitä mukaa kuin opinnot etenevät ja osaamista tulee lisää. Opinnot etenevät ja arvioinnit tehdään omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen tasoilla. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija siirtyy vaativampiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Kompetenssisalkkuun kerätään oleellisena osana myös kieliosaamista, ja oppiminen tapahtuu hanketyöskentelyyn integroituen aina, kun se on mahdollista. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa korostuvat myynti- ja palveluosaaminen, liiketoiminnan uudistaminen, yrittäjämäinen asenne sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tarvittava metodinen osaaminen.

Opiskelija voi henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti hyödyntää kampuksen tarjoamaa mahdollisuutta toimia eri koulutusohjelmien projekteissa ja opintokokonaisuuksissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä, mikä laajentaa hänen erikoistumismahdollisuuksiaan.

Opintokokonaisuudet

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälisen kaupan opintopolun tavoitteena on, että polulta valmistunut tradenomi on kielitaitoinen, ymmärtää kulttuurieroja ja pystyy toimimaan kansainvälisissä tehtävissä sekä viennin että tuonnin parissa.

Opinnoissa toteutetaan yrityksen toimeksiantoina kansainvälisiä markkinaselvityksiä, markkinointisuunnitelmia, vienti- ja tuontiselvityksiä sekä kansainvälisen liiketoiminnan analyyseja.

Yrityksen taloushallinto

Yrityksen taloushallintoon keskittyvän polun tavoitteena on, että polulta valmistunut tradenomi hallitsee yrityksen taloudellisen ohjauksen. Hän on perehtynyt niin yrityksen sisäiseen kuin ulkoiseen laskentatoimeen.

Taloushallintoon syventynyt tradenomi kykenee kehittämään yrityksen toiminnanohjausta. Opinnoissa toteutetaan yritysten toimeksiannosta kustannuslaskennan ja toiminnan kehittämisen projekteja.

Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto toteutetaan myös työn ohessa opiskeleville soveltuvana ilta- ja monimuoto-opetuksena.