Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo

Opinto-
pisteet

Perusopinnot 60
   Pakolliset perusopinnot  
     Tiedon tuottaminen ja välittäminen 9
    Ammattimainen viestintä 6
    Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä 6
    Asiakaskeskeinen myyntityö 12
    Oman työn johtaminen 6
    Liiketoiminnan rakentaminen 12
    Kieliopinnot 9
Ammattiopinnot 90
  Pakolliset ammattiopinnot 54
    Liiketoiminnan hallinta 9
    Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia 9
    Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 6
    Liiketoiminnan kehittäminen 6
    Myynnin ja verkkomyynnin kehittäminen 3
    Kieliopinnot 21
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 36
    Kansainvälinen kauppa ja myynti 30
    Taloushallinto 30
    Vaihtoehtoiset syventävät opintojaksot 6
Vapaasti valittavat opinnot 15
Työharjoittelu 30
Opinnäytetyö 15
yhteensä 210