Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys1. lukukausi    
Tietojenkäsittely 1 COS1LP0011 6
Viestintä 1 COS1LP0021 3
Englanti 1 ENG1LP201 3
Englanti 2 ENG2LP202 3
Kansantalous OPE1LP0011 3
Tehoa työskentelyyn SCS1LP0013 3
Yritystoiminnan perusteet BES1LP0011 6
     
2. lukukausi    
Tietojenkäsittely 2 COS1LP0012 3
Viestintä 2 COS1LP0022 3
Svenska 1-2 SWE1LP205 6
Yhtiö- ja velvoiteoikeus OPE1LP0012 3
Kannattava myynti ja markkinointi PSS1LP0011 6
Talousmatematiikka BES1LP0012 3
Laskentatoimen perusteet BES1LP0014 6
     
3. lukukausi    
Englanti 3 ENG2LP203 3
Business Negoations ENG2PO204 3
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0031 6
Sopimus- ja markkinointioikeus PSS1LP0012 3
Talouden suunnittelu PSS1LP0013 3
Sales and Service Skills PSS2LP0032 3
Yrityksen ostot ja logistiikka BES2LP0023 3
Yrityksen kirjanpito BES2LP0031 6
Riskienhallinta BES2LP0033 3
     
4. lukukausi    
Ruotsi 3 SWE2LP203 3
Svenska i arbetslivet SWE2LP204 3
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen SCS2LP002 6
Tilinpäätöksen tekeminen BES2LP0032 3
Työoikeus ja palkanlaskenta BES2LP0042 3
Verotus BES2LP0044 6
Rahoituksen perusteet BES2LP0041 3
     
5. lukukausi    
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0032 3
Myynnin ja palvelujen kehittäminen PSS2LP0031 3
Toiminnanohjaus BES2LP0024 6
Strateginen suunnittelu BES2LP0030 6
Myynnin johtaminen ja esimiesosaaminen * PSS4PO0033 6
Sijoitustuotteiden myynti * PSS4PO0034 3
Konsernitilinpäätös ja IFRS kirjanpito * BES4LP0035 3
     
6. lukukausi    
Analysis and Communication of the Financial Statement * BES4LP0034 3
Tilintarkastus * BES4LP0036 3
Toiminnanohjaus laskennan apuna * BES4PO0038 3
     
Vapaasti valittavat opinnot Kurssit >> 15
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (merkitty *)   15
Työharjoittelu   30
Opinnäytetyö    15
(sisältää Orientointi opinnäytetyön tekemiseen -opintojakson)    
     
    210

Suoritettava 6op ruotsiksi tai englanniksi.

Vaihtoehtoiset opinnot

Monimuodon opiskelija syventää osaamistaan valitsemalla 15 opintopisteen verran syventäviä opintojaksoja. Opintojaksoluetteloon nämä vaihtoehtoiset opintojaksot on merkitty tähdellä, ja ne keskittyvät joko esimiestyöhön ja myynnin johtamiseen tai yrityksen taloushallintoon. Opiskelija voi valita opintojaksoja molemmista ryhmistä. Opiskelija voi valita syventäviä opintojaksoja myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Syventävän tason opintojaksot on merkitty yleensä numerolla 4 opintojaksokoodin neljänneksi merkiksi. Kielten opintojaksot eivät kuitenkaan sovellu vaihtoehtoisiin opintoihin.

Vaihtoehtoisia opintoja suunnitellessa tulee muistaa, että niiden tarkoitus on syventää omaa osaamista itseä kiinnostavalla ja omaa urasuunnitelmaa tukevalla alalla. Oman koulutusohjelman ulkopuolelta valituista vaihtoehtoisista opintojaksoista kannattaa keskustella etukäteen opinto-ohjaajan kanssa.

Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija sisällyttää opintoihinsa 15 opintopisteen verran vapaasti valittavia itseä kiinnostavia ja omaa uraa tukevia opintoja. Nämä voivat olla minkä tasoisia opintoja tahansa ja mistä koulutusohjelmasta tahansa.

Substanssiopinnot vieraalla kielellä

Opiskelijan tulee suorittaa 6 opintopisteen verran substanssiopintoja muulla kuin suomenkielellä. Nämä vieraskieliset substanssiopinnot voivat olla pakollisia (esim. Sales and Service Skills), vaihtoehtoisia (esim. Analysis and Communication of the Financial Statement) tai vapaasti valittavia (esim. Finlands ekonomiska historia). Kielten opintojaksot eivät sovellu näihin opintoihin.