Olet täällä

Opintojaksokuvaukset, Liiketalouden koulutusohjelma

Opintojaksokuvaukset, Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki
HELI16-opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Alla listatut opintojaksokuvaukset ovat yhteiset Liiketalouden päivä- ja monimuotototeutukselle.

    Tunnus Opinto-pisteet
PERUSOPINNOT 93
Ammatillinen kehittyminen   3
  Minä korkeakouluopiskelijana SLF1LH101A  
  Kohti työelämää SLF1LH101B  
Ruotsin tasotesti SWE1LH101 0
Englannin tasotesti ENG1LH101 0
Matematiikan tasotesti MAT1LH101 0
Liiketoimintaosaaja BUS1LH102 15
  Yrittäjyys ja yritystoiminta BUS1LH102A 5
  Yritysten toimintaympäristöt BUS1LH102B 5
  Tietotekniset taidot BUS1LH102C 5
Työyhteisöosaaja ORG1LH102 15
  Yhteistyöosaaminen ORG1LH102A 5
  Viestintäosaaminen ORG1LH102B 5
  Työsuhdeosaaminen ORG1LH102C 5
Asiakasosaaja CUS1LH101 15
  Myynti- ja palvelutaidot CUS1LH101A 6
  Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen CUS1LH101B 6
  Svenska för affärslivet - muntlig del CUS1LH101C 2
  Svenska för affärslivet - skriftlig del CUS1LH101D 1
Tuloksen tekijä ACF1LH101 15
  Oma talous ACF1LH101A 3
  Yrityksen talous ACF1LH101B 8
  Yrityksen rahoitus ACF1LH101C 4
Growing Global GLO1LH101 15
  Globalization and internationalization GLO1LH101A 5
  Communication and culture GLO1LH101B 5
  Language skills (Opiskelija valitsee tarjonnasta haluamansa kielen omalta tasoltaan. Kieliopintoa ei ole pakko suorittaa samaan aikaan moduulin kahden muun opintojakson kanssa.)   5
Uuden kehittäjä RDI1LH101 15
  Innovaatio-osaaminen RDI1LH101A 5
  Digitaalinen liiketoiminta RDI1LH101B 5
  Analysointiosaaminen RDI1LH101C 5
SUUNTAUTUMISOPINNOT   45
RAHA JA TALOUS    
Runkomoduuli: Yrityksen talouden hallinta ACF3LH101 15
  Kirjanpito ja raportointi ACF3LH101A 10
  Yrityksen talouden ohjaus ACF3LH101B 5
Johdon laskentatoimi ACC4LH101 10
  Strateginen johdon laskentatoimi ACC4LH101A 5
  Operatiivinen johdon laskentatoimi ACC4LH101B 5
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus ACC4LH102 10
  Tilinpäätös ACC4LH102A 5
  Yritystoiminnan verotus ACC4LH102B 5
Digitaalinen taloushallinto    
  Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmät ACC4LH103A 5
  Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi ACC4LH103B 5
Tilintarkastuksen pro-moduuli ACC4LH104 15
  Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit ACC4LH104A 5
  Tilintarkastuksen käytännön toteutus ACC4LH104B 5
  Sisäinen tarkastus ja valvonta ACC4LH104C 5
Yritysrahoitus FIE4LH101 10
  Yrityksen rahoituksen suunnittelu FIE4LH101A 5
  Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat FIE4LH101B 5
Sijoituspalvelut FIE4LH102 10
  Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat FIE4LH102A 5
  Arvopaperimarkkinoiden sääntely FIE4LH102B 5
MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ    
  Runkomoduuli: Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen CAM3LH101 15
  Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus CAM3LH101A 5
  Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu CAM3LH101B 5
  Luova suunnittelutyö - Krea Creative CAM3LH101C 5
Krea Community - Opi yhteisömanageriksi CAM4LH101 15
  Mediasuunnittelu ja trendit CAM4LH101A 5
  Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta CAM4LH101B 5
  Strateginen brändin kehittäminen CAM4LH101C 5
Krea Design - Luova konseptisuunnittelu COM4LH102 10
Krea Digital - Digitaalinen sisältösuunnittelu COM4LH103 10
Krea Media - Strateginen suunnittelu COM4LH101 10
PALVELULIIKETOIMINTA JA ASIAKKUUDET    
Runkomoduuli: Markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen johtaminen CAM3LH101 15
  Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus CAM3LH101A 5
  Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu CAM3LH101B 5
  Luova suunnittelutyö - Krea Creative CAM3LH101C 5
Palvelusuunnittelu ja -myynti CUS4LH101 10
  Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu CUS4LH101A 5
  B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen CUS4LH101B 5
Asiakkuuksien johtaminen CUS4LH102 10
  Asiakaskäyttäytyminen CUS4LH102A 5
  Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät CUS4LH102B 5
Service Mill - palvelukehittämö CUS4LH103 10
  Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit CUS4LH103A 5
  Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi CUS4LH103B 5
HR JA ESIMIESTYÖ    
Runkomoduuli: Esimiesosaaminen LEA3LH101 15
  Itsensä johtaminen LEA3LH101A 5
  Esimiehen perustehtävät LEA3LH101B 5
  Monimuotoisen työyhteisön johtaminen LEA3LH101C 5
HR kumppanina LEA4LH101 10
  HR-prosessit LEA4LH101A 5
  HR työnantajan ja henkilöstön edustajana LEA4LH102B 5
HR työsuhteen asiantuntijana LEA4LH104 10
  Esimiehen työoikeus LEA4LH104A 5
  Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus LEA4LH104B 5
Strategia ja muutos LEA4LH103 10
  Kilpailustrategiat LEA4LH103A 5
  Toiminnan kehittäminen LEA4LH103B 5
GLOBAL MARKETS AND TRADE    
Runkomoduuli: The Foundations of Growing a Global Business GLO3LH101 15
  International competitive strategy GLO3LH101A 5
  Basics of supply chain management GLO3LH101B 5
  Frameworks and structures in global trade GLO3LH101C 5
Planning an International Business GLO4LH101 10
Operating an International Business GLO4LH102 10
Digitalizing an International Business GLO4LH103 10
YRITTÄJYYS JA VERKOSTOT    
Yrittäjyys  mahdollisuutena ENT3LH101 15
  Yrittäjyyden eri muodot ENT3LH101A 5
  Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi ENT3LH101B 5
  Yrittäjän verkostot ja areenat ENT3LH101C 5
Oman yrittäjyyden kehittäminen ENT4LH101 10
  Yrittäjävalmennus ENT4LH101A 5
  Yrittäjäksi ryhtymisen tavat ENT4LH101B 5
Urheilu- ja hyvinvointialan yrittäjyys ENT4LH102 10
  Urheilu- ja hyvinvointitapahtuman järjestäminen ENT4LH102A 5
  Urheilu- ja hyvinvointiliiketoiminnan mahdollisuudet ja urheiluseuran liiketoimintaosaaja ENT4LH102B 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT**   27
    IFRS and Consolidated Financial Statements ACC8LH102 5
    Johdon laskentatoimen päätöksentekomallit ACC8LH008 5
    Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto ACF8LH102 5
    Palkanlaskennan perusteet ACF8LH103 3
    Corporate responsibility BUS8LH101 5
    Projektijohtaminen BUS8LH102 5
    Toimitusketjun hallinta BUS8LH104 5
    Kilpailustrategiat BUS8LH105 5
    Messut, näyttelyt ja tapahtumat BUS8LH106 5
    Henkilöverotus ja verotusmenettely BUS8LH107 3
    Ostotoiminta BUS8LH110 5*
    Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet BUS8LH111 5*
    Makrotalous ja rahoitusmarkkinat BUS8LH112 3*
    Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta BUS8LH113 5
    Krea Visual Design CAM8LH101 5
    Krea Multicultural Communication CAM8LH102 5
    Krea Spring School - Inspirational Storytelling CAM8LH106 3
    Krea Content - Copywriter ja sisällöntuottaja CAM8LH104 5
    Krea Event Management CAM8LH103 5*
    Viestinnän työpaja COM8LH104 3
    Sosiaalisen median strategia COM8LH105 5
    Esiintymistaito COM8LH102 3
    Sujuva tekstin tuottaminen COM8LH103 3*
    The CSR specialist CSR5LH006 15
    Palveluympäristön digitaalinen kehittäminen CUS8LH101 5
    Verkkokauppa liiketoimintamallina CUS8LH102 5
    Global eCommerce Business CUS8LH103 5
    Verkkokaupan lainsäädäntö CUS8LH104 5
    New Business Modesl in Circular Economy ECO8HH101 5
    NY Games! - peleistä liiketoimintaa ENT8LH102 10
    Urheiluliiketoiminta ENT8LH103 5
    Urheilu- ja liikunta-alan yrityksen talous ENT8LH104 5
    Yrittäjyyden projektit ENT8LH106 3
    Yrittäjyys tutuksi ENT8LH107 5
    Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste ENT8LH108 10
    Rahoituslaskentaa Excel-ohjelmalla FIE8LH101 5
    Myynnin ja markkinoinnin juridiikka LAW8LH103 5
    Perhe- ja perintöoikeus LAW8LH106 3
    Asunto- ja kiinteistöjuridiikka LAW8LH105 3
    Kauppa- ja sopimusoikeus LAW8LH101 5
    Tiedolla johtaminen LEA8LH110 5
    Urapolulla eteenpäin LEA8LH101 3
    People Management in Diverse and Virtual Contexts LEA8H103 5
    Työpsykologia LEA8LH105 5
    Tiedostava johtajuus ja mindfulness LEA8LH106 3
    Workplace Inclusion LEA8LH109 5
    Ruotsin valmentavat opinnot SWE8LH101 5
    Englannin valmentavat opinnot ENG8LH101 3
    Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101 3
    Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH102 5
    Matematiikkaa finanssiosaajille MAT8LH103 5
    Ranska 1 FRE4LH101 5
    Saksa 1 GER4LH101 5
    Venäjä 1 RUS4LH101 5
    Espanja 1 SPA4LH101 5
    Saksan keskustelutaidot GER8LH101 3
    Conversation in English ENG8LH102 3
    Ranska 2 FRE4LH102 5
    Saksa 2 GER4LH102 5
    Venäjä 2 RUS4LH102 5
    Espanja 2 SPA4LH102 5
    Diskutera på svenska SWE8LH102 3
    Skrivkurs på nätet SWE8LH103 3
    Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus SWE8LH104 3
    Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus GER8LH102 3
    English Writing Course on the Web ENG8LH103 3
    Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus RUS8LH101 3
    Espanjan keskustelutaidot SPA8LH101 3
    Kuntosaliharjoittelu PHY8LH101 3
    Kehonhuolto PHY8LH102 3
    Palloilulajit PHY8LH103 3
    Marketing Competence Management TKI8LH005 6
    SAP Peruskurssi TOO8LH101 5
    Kyselytutkimus tuloksiksi TOO8LH102 3
    Excel-jatkokurssi TOO8LH103 5
    Projektinhallinta ja Excel työelämässä TOO8LH104 3
    Data-analytiikka TOO8LH105 5
    StartUp School - Find Your Strengths WOR8HH032 5
    StartUp School - Developing Entrepreneurial Mindset WOR8HH022 5
    StartUp School koko tarjonta StartUp School 5-15
Työharjoittelu   30
  Perusharjoittelu PLA6LH101 15
    Suuntautumisharjoittelu PLA6LH104 15
Opinnäytetyö THE7LH101 15
  Tutkimustyön perusteet ja menetelmät THE7LH101 3
  Opinnäytetyösuunnitelma THE7LH102 2
  Opinnäytetyön toteutus 1 THE7LH103 5
  Opinnäytetyön toteutus 2 THE7LH104 5