Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Liiketalouden koulutusohjelma, päivätoteutus, Helsinki

Haaga-Helian liiketalouden koulutus tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden opiskella liiketalouden osa-alueita käytännönläheisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden koulutuksesta valmistuvalla tradenomilla on hyvät henkilökohtaiset työväline- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva viestinnällinen osaaminen. Hänen toiminnassaan korostuvat myynti- ja palveluhenkisyys, kansainvälisyys sekä vastuullinen ja eettisesti kestävä asenne. Haaga-Helian tradenomi on liike-elämän osaaja, jolla on valmiudet toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelman rakenne on seuraava:

  • Perusopinnot 93 op
  • Suuntautumisopinnot 45 op
  • Opinnäytetyö 15 op (+ 3 op Tutkimustyön perusteet ja menetelmät)
  • Työharjoittelu 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 24 op

 

(Kuvan ajat ovat viitteellisiä, oletuksena tutkinnon suorittaminen 3,5 vuodessa.)

Perusopinnot suoritetaan 15 opintopisteen moduuleissa. Myös suuntautumisopinnoissa suoritetaan laajempia opintokokonaisuuksia. Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön ja kuvauksiin opintojaksokuvausten kautta: