Olet täällä

Uraesimerkkejä HELI

Uraesimerkkejä HELI

Alla on esimerkkejä erilaisista tehtävistä, joihin tradenomi voi sijoittua. Liiketalouden asiantuntijuus syntyy opiskelujen jälkeen työkokemuksen kautta. Asiantuntijuuden kehittyminen vaatii yleensä pitkää työkokemusta alan erilaisissa tehtävissä.

 • Asiakkuuksien hallinnan ja myyntityön tehtävät

Tavoite: työskentely esimerkiksi myyntineuvottelijana, myyntipäällikkönä, tuotepäällikkönä, account managerina

 • Henkilöstöasioiden asiantuntija

Tavoite: työskentely yrityksen tai muun organisaation henkilöstöpäällikkönä, henkilöstöasioiden hoitajana tai henkilöstöassistenttina

 • Kansainvälisen yritystoiminnan tehtävät

Tavoite: työskentely yrityksen kansainvälisissä tehtävissä vienti- tai tuontitoiminnassa

 •  Kaupan alan tai palvelualan asiantuntija

Tavoite: työskentely kaupan tai palvelujen alan arvoketjun tehtävissä myyjänä, tiimin vetäjänä, osastopäällikkönä, ketjuyrittäjänä ja teollisuutta edustavana tuotepäällikkönä tai account managerina

 • Kiinteistöjohtaminen ja isännöinti

Tavoite: työskentely asuinkiinteistöjen isännöitsijätoimiston tehtävissä

 • Kiinteistönvälitys

Tavoite: työskentely kiinteistövälittäjän ammatissa ja  erilaisissa kiinteistönvälityspalvelutehtävissä

 • Kirjanpito- ja laskentatoimen asiantuntija

Tavoite: työskentely yrityksen tai muun organisaation kirjanpitäjänä, laskenta-assistenttina, controllerina jne

 • Logistiikan asiantuntija

Tavoite: työskentely ostajana, kuljetus- ja varastointiyrityksissä logistiikan tehtävissä

 • Markkinoinnin suunnittelun tehtävät

Tavoite: työskentely yrityksen markkinoinnissa esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelijana, markkinointiassistenttina

 • Markkinointiviestinnän ja yritysviestinnän tehtävät

Tavoite: työskentely yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnittelijana, markkinointiassistenttina, viestintäassistenttina, tiedottajana, copywriterina tai markkinointi- ja viestintäpäällikkönä

 • Rahoituksen asiantuntija - finanssialan asiantuntija

Tavoite: työskentely rahoituksen asiantuntijana - finanssialan asiantuntijana pankeissa, vakuutuslaitoksissa tai yritysten rahoitustehtävissä

 • Tilintarkastaja

Tavoite: työskentely tilintarkastajana tai tilintarkastajan apulaisena ja kykenee vaadittavan kokemuksen hankittuaan hakemaan oikeutta suorittaa HTM-tutkinto

 • Veroasiantuntija

Tavoite: työskentely julkishallinnon palveluksessa verohallinnossa yritysverotuksen tai henkilöverotuksen tehtävissä sekä yrityksissä veroasiantuntijana

 • Yrittäjä

Tavoite: oman yrityksen perustaminen