Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA16

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA16

Tässä suoritusjärjestyksessä opinnot on jaettu neljälle lukuvuodelle. Opiskelija voi vapaasti edetä nopeammin ja aloittaa esimerkiksi vapaavalintaisten opintojaksojen suorittamisen jo 1. lukukautenaan. Myös tutkintoon pakollisina kuuluvia opintoja voi tehdä jo aiempina lukukausina, jos edeltävyysehdot toteutuvat ja ryhmään mahtuu. Mahdolliset edeltävyysehdot on merkitty opintojaksokuvauksiin. Parittomien lukukausien opintojaksot järjestetään syksyisin ja parillisten lukukausien keväisin. Opinnäytetyön ja työharjoittelun voi aloittaa joka lukukausi. Yksityiskohtaiset opintojaksokuvaukset löydät alta tai täältä.
 

 

Journalismin koulutusohjelma

 

1. lukukausi

Tunnus

Opinto-pistettä

 

Opiskelutaidot ja -välineet

WOR1KJ201

5

 

 

Johdatus opiskeluun

WOR1KJ201A

3

 

 

Työvälineohjelmistot

WOR1KJ201B

2

 

Journalistin työ 1

JOU1KJ201

20

 

 

Journalistinen kirjoittaminen

JOU1KJ201A

7

 

 

Valokuvaus ja kuvankäsittely

JOU1KJ201B

5

 

 

Tiedonhankinta 1

JOU1KJ201C

3

 

 

Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö

JOU1KJ201D

3

 

 

Journalistin kielenhuolto

JOU1KJ201E

2

 

Muuttuva mediamaisema

COM1KJ201

5

2. lukukausi

 

30

 

Svenska för journalister

SWE2KJ201

5

 

Toimittaja työmarkkinoilla

WOR1KJ202

5

 

Journalistin työ 2

JOU2KJ201

20

 

 

Videotyöskentely

JOU2KJ201A

5

 

 

Henkilökuvaus

JOU2KJ201B

3

 

 

Haastattelutekniikka

JOU2KJ201C

4

 

 

Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä

JOU2KJ201D

3

 

 

Faktantarkistuksen perusteet

JOU2KJ201E

3

 

 

Kehittämistyö 1 (syksyyn 2020 saakka Kehittämishanke 1, JOU2KJ201F)

JOU2KJ201G

2

3. lukukausi

 

30

 

Journalistin työ 3

JOU2KJ202

15

 

 

Uutis- ja ajankohtaisjournalismi

JOU2KJ202A

7

 

 

Radiotyö 1

JOU2KJ202B

3

 

 

Verkkojulkaisemisen perusteet

JOU2KJ202C

2

 

 

Lehtitaitto

JOU2KJ202D

3

 

Journalistinen kääntäminen ja ammattienglanti

ENG2KJ201

5

 

Talous ja valta

SOC2KJ201

10

 

 

Suomi oikeusvaltiona

SOC2KJ201A

3

 

 

Politiikka ja vallankäyttö

SOC2KJ201B

4

 

 

Kansantalous ja hyvinvointi

SOC2KJ201C

3

4. lukukausi

 

30

 

Journalistin työ 4

JOU2KJ203

20

 

 

Narratiivinen journalismi

JOU2KJ203A

6

 

 

Datajournalismi

JOU2KJ203C

4

 

 

Kehittämistyö 2 (syksyyn 2020 saakka Kehittämishanke 2, JOU2KJ203D)

JOU2KJ203B

5

 

 

Tiedonhankinta 2

JOU2KJ203E

2

 

 

Media ja yleisö

JOU2KJ203F

3

 

Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu

WOR2KJ201

5

 

Talousjournalismin perusteet
(korvaa opintojakson Yritystalous, ECO2KJ201)

JOU2KJ207

5

5. lukukausi

 

30

 

Journalism Project in English

ENG2KJ202

5

 

Global Challenges for Journalists

JOU2KJ204

5

 

Työharjoittelu

PLA6KJ201

15

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

5

6. lukukausi

 

30

 

Media-analyysi

COM2KJ201

5

 

Monimuotoisuus ja journalismi

JOU2KJ205

5

 

Tutkimus ja kehittäminen

THE7KJ201

10

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät

THE7KJ201A

5

 

 

Opinnäytetyö, vaihe 1 *)

THE7HH901

5

 

 

*) Ennen kevättä 2019 opinnäytetyönsä aloittaneilla Opinnäytetyösuunnitelma THE7KJ201B, 5 op

 

 

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

10

7. lukukausi

 

30

 

Itsensä työllistäminen

WOR2KJ202

5

 

Kehittämistyö 3 (syksyyn 2020 saakka Kehittämishanke 3, JOU2KJ206)

JOU2KJ208

5

 

Opinnäytetyö, vaihe 2 *)

THE7HH902

5

 

Opinnäytetyö, vaihe 3 *)

THE7HH903

5

 

*) Ennen kevättä 2019 aloittaneilla Opinnäytetyö THE7KJ202, 10 p

 

 

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

10

8. lukukausi

 

30

 

Työharjoittelu 2

PLA6KJ202

15

 

Vapaasti valittavat opintojaksot

 

15

Yhteensä

 

240