Olet täällä

Opetussuunnitelman rakenne, sisältö ja laajuus, JOURA 2014

Opetussuunnitelman rakenne, sisältö ja laajuus, JOURA 2014

Opetussuunnitelma 2014: tammikuussa 2014–2016 aloitettu journalismikoulutus

Rakenne:

  • Perusopinnot 60 op
  • Ammattiopinnot 100 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 35 op
  • Opinnäytetyö 15 op
  • Työharjoittelu 30 op (yhdessä tai useammassa osassa)

Sisältö:

  1. Journalistinen ilmaisu ja työprosessi 83 op
  2. Yhteiskunta, kansantalous ja liiketalous 42 op
  3. Työyhteisövalmiudet, ammatillinen kehittyminen ja yrittäjyys 50 op
  4. Erityisosaaminen 35 op
  5. Työharjoittelu 30 op

Opintopolku on nimetty seuraavilla kahdeksalla lukukausiteemalla:

1. Ammattia kohti
Opiskelija suunnittelee opintopolkuaan. Hän saa valmiuksia edetä opinnoissaan ja sitoutuu opiskelijayhteisöön. Hän perehtyy journalistin työtehtäviin. Hän harjoittelee jutun tekoa, valokuvausta ja kuvankäsittelyä. Hän perehtyy journalistin ammattikäytäntöihin ja ammattiin liittyviin sääntöihin ja periaatteisiin. Hän tutustuu mediaan ja mediayrityksiin.

2. Monitaitoinen journalisti
Opiskelija tekee juttuja. Hän haastattelee, kirjoittaa, valokuvaa, videoi ja tallentaa. Hän käyttää englannin- ja ruotsinkielisiä lähteitä. Hän oppii toimimaan ammattitilanteissa vieraalla kielellä.

3. Yhteiskunnan ja talouden kriittinen tulkitsija
Opiskelija työskentelee monimediatoimituksessa erilaisissa rooleissa. Hän tekee juttuja yhteiskunnallisista aiheista ja versioi niitä eri kanaviin. Opiskelija syventää ymmärrystään yhteiskunnasta ja taloudesta sekä teoreettisesti että käytännön uutistyössä.

4. Tarinan kertoja ja yleisön palvelija
Opiskelija tutustuu aikakauslehtimaailmaan. Hän osaa ottaa huomioon kohdeyleisön juttuja tehdessään. Hän perehtyy yleisötutkimukseen. Lisäksi hän tarkistaa oman opintopolkunsa suunnan ja arvioi omaa osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

5. Kansainvälinen journalisti
Opiskelija perehtyy journalistin toimintaympäristöön ja työelämään kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden näkökulmista. Hän syventää osaamistaan valinnaisilla opinnoilla. Hän voi hakeutua opiskelijavaihtoon ulkomaille tai aloittaa työharjoittelun.

6. Työn kehittäjä
Opiskelija tutkii ja analysoi yritysten liiketoimintaa, markkinointia ja myyntiä. Hän tutustuu media-alan tutkimusperinteeseen ja saa välineitä tutkimus- ja kehittämistyöhön.

7. Tulevaisuuden tekijä
Opiskelija saa valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän tutkii median muutostrendejä ja hankkii tietoa ja taitoja, joita huomisen mediamaailmassa tarvitaan. Hän viimeistelee ja esittelee opinnäytetyönsä.

8. Ammattijournalisti
Opiskelija valmistuu. Hän on journalismin ammattilainen, joka pystyy hyödyntämään ja kasvattamaan erityisosaamistaan monipuolisella, muuttuvalla työkentällä.