Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys, OPS 2010

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys, OPS 2010

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Tunnus

Opinto-
pisteet

1. lukukausi

 

30/33

   

Englannin kielen rakenteet

ENG1LS001

3

   

Yksi/kaksi seuraavista kielistä*):

 

(3)

   

Espanjan rakenteet

SPA4LS005

3

   

Spoken Communication in Chinese

CHI4LE009

3

   

Ranskan liikekielen perusteet 1

FRE4LS005

3

   

Saksan rakenteet

GER4LS063

3

   

Venäjän liikekielen perusteet 1

RUS4LS070

3

   

Verkostoitunut liiketoiminta:

WOR1LS001

(23)

   

Johdatus liike-englantiin

WOR1LS001A

2

   

Markkinoinnin perusteet

WOR1LS001B

3

   

Organisaatiot ja johtaminen

WOR1LS001C

5

   

Suomen kielenhuolto ja rakenteet

WOR1LS001D

4

   

Tiedonhankinnan perusteet

WOR1LS001E

3

   

Työvälineohjelmistot

WOR1LS001F

4

   

Yhteisöviestinnän merkitys ja käytännöt

WOR1LS001G

2

   

Ammatillisen kasvun arviointi

SLF2LS080

(3)

   

Opintosuunnittelu

SLF2LS080A

1

2. lukukausi

 

30/33

   

Englannin suulliset liikeviestinnän harjoitukset

ENG1LS002

3

   

Liikeruotsin perusteet

SWE1LS001

6

   

Suomen asiakirjaviestintä

FIN1LS018

6

   

Yksi/kaksi seuraavista kielistä*):

   
   

Espanjan suulliset kielenkäyttötilanteet

SPA4LS004

3

   

Chinese Business Communication

CHI4LE002

3

   

Ranskan liikekielen perusteet 2

FRE4LS006

3

   

Saksan suullinen liikeviestintä

GER4LS007

3

   

Venäjän liikekielen perusteet 2

RUS4LS005

3

   

Kansantalouden perusteet

ECO1LS004

3

   

Taloushallinnon perusteet

ACC1LS030

(8)

   

Kirjanpito ja katetuottolaskenta

ACC1LS030A

4

   

Taulukkolaskenta ja matematiikka

ACC1LS030B

4

   

Ammatillisen kasvun arviointi:

SLF2LS080

(3)

   

Opintosuunnittelu

SLF2LS080A

1

3. lukukausi

 

30

   

Suomen puheviestintä

FIN2LS023

4

   

Kaksi seuraavista kielistä:

 

(6)

   

Espanjan yritysviestintä

SPA4LS010

3

   

PR Chinese

CHI4LE003

3

   

Ranskan liike-elämä ja PR-viestintä

FRE4LS007

3

   

Ruotsin PR-viestintä

SWE4LS061

3

   

Saksan PR-viestintä

GER4LS066

3

   

Venäjän suullinen liikeviestintä

RUS4LS038

3

   

Yrityksen suhdetoiminta:

COM2LS070

(8)

   

Työelämän tapatietous

COM2LS070A

2

   

Suomen-ja englanninkielinen PR-viestintä

COM2LS070B

4

   

Yritystilaisuuden järjestäminen

COM2LS070C

2

   

Johdatus yritysoikeuteen

LAW2LS045

3

   

Yrittäjyys ja liiketoiminta

WOR2LS001

6

   

Yhteisöviestinnän muodot ja kehittäminen

COM2LS062

3

4. lukukausi

 

30

   

Englannin liike- ja talousviestintä:

ENG2LS001

(5)

   

Englannin kirjallinen liikeviestintä ja taloustietous

ENG2LS001A

3

   

Kaksi seuraavista kielistä:

 

(6)

   

Espanjan kirjallinen liikeviestintä

SPA4LS043

3

   

Chinese Business Culture

CHI4LE004

3

   

Suomi-Ranska -kulttuuritietous

FRE4LS008

3

   

Ruotsin liikeviestintä

SWE4LS011

3

   

Saksan kirjallinen liikeviestintä

GER4LS009

3

   

Venäjän kirjallinen liikeviestintä

RUS4LS039

3

   

Työoikeus ja julkishallinto

LAW2LS046

3

   

Kokoukset ja matkahallinto

LEA2LS060

5

   

Processing Information and Managing Documents

INF2LE020

3

   

Tutkimuksen tekeminen:

MET2LS030

(5)

   

Johdatus tutkimuksen tekemiseen

MET2LS030A

2

   

Verkkoviestintä

COM2LS050

3

   

Yksi seuraavista syventävien opintojen vaihtoehdoista/
Osa 1:

   
   

Laskentatoimi:

   
   

Vaihtoehtoinen laskentatoimen opintojakso
(ks. Laskentatoimen opintopolku)

 

3

   

Yhteisöviestintä / Organisational Communication:

   
   

Assessing and Planning Organisational Communication

COM4LE002

3

   

Markkinointi / Marketing:

   
   

Marketing and Networks

MAR4LE006

3

   

Oikeus:

   
   

Yrityksen oikeudelliset vastuut

LAW4LS015

3

   

Organisaatiot , johtaminen ja henkilöstövoimavarat
/Organisations Leadership and HR:

   
   

People at Work

LEA4LS080

3

   

Tietoasiantuntijuus:

   
   

Tiedon hankinta palveluna

INF4LS020

3

   

Vapaasti valittavat opinnot

 

2

   

Assistentti ostajana (vapaavalintainen 4-7. lukukausi)

BUS8LS001

3

5. lukukausi

 

30

   

Työharjoittelu

PLA6LS003

30

6. lukukausi

 

30

   

Englannin liike- ja talousviestintä:

ENG2LS001

(5)

   

EU-tietous englanniksi

ENG2LS001B

2

   

Yksi seuraavista kieliprojekteista:

   
   

Englannin kieliprojekti

ENG4LS050

2

   

Espanjan kieliprojekti

SPA4LS050

2

   

Language project in Chinese

CHI4LE050

2

   

Ranskan kieliprojekti

FRE4LS050

2

   

Ruotsin kieliprojekti

SWE4LS051

2

   

Saksan kieliprojekti

GER4LS050

2

   

Venäjän kieliprojekti

RUS4LS050

2

   

Tutkimuksen tekeminen:

MET2LS030

(5)

   

Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen

MET2LS030B

3

   

Yksi seuraavista syventävien opintojen
vaihtoehdoista/ Osa 2:

   
   

Laskentatoimi:

   
   

Laskentatoimen työelämäprojekti

ACC4LS001

4

   

Yhteisöviestintä / Organisational Communication:

   
   

Julkisuuskuva -työelämäprojekti/Work-based
Project on Organisations and Publicity

COM4LE006

4

   

Markkinointi / Marketing:

   
   

Markkinoinnin työelämäprojekti /Work-based
Project
on Marketing

MAR4LE007

4

   

Oikeus:

   
   

Oikeus organisaatioiden toiminnassa
-työelämäprojekti

LAW4LS016

4

   

Organisaatiot , johtaminen ja henkilöstövoimavarat/
Organisations, Leadership and HR:

   
   

Work-based Project on HRM

LEA4LS081

4

   

Tietoasiantuntijuus:

   
   

Tiedon arvo ja osaamispääoma organisaatiossa
-työelämäprojekti

INF4LS021

4

   

Yksi seuraavista opinnäytetöistä:

   
   

Opinnäytetyö/laskentatoimi

THE7LS015

10

   

Opinnäytetyö/markkinointi

THE7LS013

10

   

Opinnäytetyö/oikeus

THE7LS011

10

   

Opinnäytetyö/organisaatiot, johtaminen ja
henkilöstövoimavarat

THE7LS023

10

   

Opinnäytetyö/tietoasiantuntijuus

THE7LS019

10

   

Opinnäytetyö/yhteisöviestintä

THE7LS025

10

   

Vapaasti valittavat opinnot

 

9

7.lukukausi

 

30

   

Cultures in Contact

CUL2LS001

3

   

Kaksi seuraavista kielistä:

 

(8)

   

Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta

SPA4LS046

4

   

Economic Life of the Chinese-speaking Areas

CHI4LE015

4

   

Ranskan talousviestintä

FRE4LS030

4

   

Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä

SWE4LS050

4

   

Saksankielisen Euroopan talousviestintä

GER4LS040

4

   

Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö:

RUS4LS030

(4)

   

Venäjänkielinen sopimusteksti

RUS4LS030A

2

   

Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa

RUS4LS030B

2

   

Toimiva strategiatyö

LEA2LS075

3

   

Ammatillisen kasvun arviointi

SLF2LS080

(3)

   

Assistenttiuran suunnittelu

SLF2LS080B

1

   

Yksi seuraavista opinnäytetöistä:

   
   

Opinnäytetyö/laskentatoimi

THE7LS015

5

   

Opinnäytetyö/markkinointi

THE7LS013

5

   

Opinnäytetyö/oikeus

THE7LS011

5

   

Opinnäytetyö/organisaatiot, johtaminen ja
henkilöstövoimavarat

THE7LS023

5

   

Opinnäytetyö/tietoasiantuntijuus

THE7LS019

5

   

Opinnäytetyö/yhteisöviestintä

THE7LS025

5

   

Vapaasti valittavat opinnot

 

10

Yhteensä

 

210

*)= Kaksi jos ruotsi ei ole opiskelijan pakollinen kieli