Olet täällä

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman monimuotototeutus

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman monimuotototeutus

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta.

Suoritettava tutkinto on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto ja se antaa oikeuden käyttää restonomi (AMK) -tutkintonimikettä. Ammattikorkeakouluopetus on ammatillisesti suuntautunutta ja käytännönläheistä, mutta se antaa hyvät tiedot myös alan teoreettisista perusteista.

 

Aikuiskoulutuksena suoritettava koulutus on mahdollista käydä työn ohella, sillä lähiopiskelua on vain 3 - 5 päivänä kuukaudesta.

Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä tehdään lähiopetuspäivien yhteydessä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opinnoista tarjotaan myös verkko-opintoina. Elinkeinoelämälähtöiset hankkeet ovat osa opintoja.