Opintojaksokuvaukset 2009 - 2017 | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Opintojaksokuvaukset 2009 - 2017

Opintojaksokuvaukset 2009 - 2017

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma,
1. vuosi

 

 

Opintopisteet

 

 

perus

ammatti

Liiketoimintaosaamisen perusteet (39 op)

     
  Orientoivat opinnot (3 op)      
 

OJ

SLF1LK001

Opiskelu Haaga-Heliassa

Orientoivat opinnot

3

 

 

Yritystoiminnan perusteet (27 op)

 

 

 

 

OJ

BUS1LK002

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketalous

3

 

    BUS1LK003 Projektijohtaminen Liiketalous 3  
 

OJ

MAR1LK001

Markkinoinnin perusteet

Markkinointi ja myynti

3

 

 

OJ

FIE1LK005

Rahoituksen perusteet

Rahoitus

3

 

 

OJ

ACC1LK001

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Laskentatoimi

3

 

 

OJ

LAW1LK001

Juridiikan perusteet

Juridiikka

3

 

 

OJ

LEA1LK001

Organisaatiokäyttäytyminen

Liiketalous

3

 

 

OJ

CSR1LK001

Yhteiskuntavastuu ja eettinen liiketoiminta

Liiketalous

3

 

 

OJ

COM1LK001

Yritysviestinnän perusteet

Viestintä ja vuorovaikutus

3

 
 

Talousmatematiikka ja tietotyön välineet (12 op)

 

 

 

 

OJ

MAT1LK001

Talous- ja rahoitusmatematiikka 1

Matematiikka ja menetelmät

3

 

 

OJ

MAT1LK002

Talous- ja rahoitusmatematiikka 2

Matematiikka ja menetelmät

3

 
 

OJ

TOO1LK001

Tietojenkäsittely 1

Tietotyön välineet

3

 

 

OJ

TOO1LK002

Tietojenkäsittely 2

Tietotyön välineet

3

 

Johdatus finanssialan asiantuntijatehtäviin (24 op)

 

 

 

 

Rahoitus-ja vakuutusalan toiminta ja toimijat (12 op)

 

 

 

 

OJ

ECO1LK001

Kansantalouden perusteet

Kansantalous

3

 

 

OJ

FIE1LK003

Johdatus pankkialalle

Rahoitus

3

 

 

OJ

FIE1LK004

Vakuutusalan johdantokurssi

Rahoitus

3

 

 

OJ

LAW1LK002

Työsuhdejuridiikka

Juridiikka

3

 

 

Finanssialan asiantuntijapalvelut (12 op)

 

 

 

 

OJ

ACC1LK002

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet

Laskentatoimi

3

 

 

OJ

MAR1LK002

Asiantuntijapalveluiden markkinointi

Markkinointi ja myynti

3

 

 

OJ

ENG1LK001

Business English

Viestintä ja vuorovaikutus

3

 

 

OJ

COM2LK001

Viestintä- ja esiintymistaidot

Viestintä ja vuorovaikutus

 

3

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma,
2. vuosi

 

Opintopisteet

 

perus

ammatti

Yrityksen taloushallinto ja rahoitus (30 op)

 

 

 

 

Taloussuunnittelu ja -seuranta (12 op)

 

 

 

 

OJ

ACC2LK001

Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysi

Laskentatoimi

 

3

 

OJ

FIE2LK001

Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Rahoitus

 

6

 

OJ

ACC2LK002

Yritysverotus

Laskentatoimi

 

3

 

Yrityskaupat ja -järjestelyt (6 op)

 

 

 

 

OJ

FIE2LK002

Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat

Rahoitus

 

3

 

OJ

LAW2LK001

Yritys-ja rahoitusoikeus

Juridiikka

 

3

 

Talousmallinnuksen työkalut (6 op)

     

 

OJ

TOO2LK001E

Financial Modeling using Excel (vaihtoehtoinen TOO2LK001S:lle)

Tietotyön välineet

 

3

 

OJ

TOO2LK001S

Rahoituksen mallintaminen Excelillä (vaihtoehtoinen TOO2LK001E:lle)

Tietotyön välineet

 

3

 

OJ

TOO2LK002S

Rahoituksen edistynyt Excel ja VBA (vaihtoehtoinen TOO2LK002E:lle)

Tietotyön välineet

 

3

 

OJ

TOO2LK002E

Advanced Financial Excel and VBA (vaihtoehtoinen TOO2LK002S:lle)

Tietotyön välineet

 

3

 

Finanssialan työkielet (6 op)

 

 

 

 

OJ

ENG2LK001

Financial Communication, Negotiation

Viestintä ja vuorovaikutus

 

3

 

OJ

SWE2LK001A ja B

Finanssvenska (skriftlig och muntlig del)

Viestintä ja vuorovaikutus

 

3

Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö (30 op)

 

 

 

 

Arvopaperimarkkinoiden toiminta ja tuotteet (15 op)

 

 

 

 

OJ

FIE2LK003

Arvopapereiden hinnoittelu

Rahoitus

 

3

 

OJ

MET2LK001

Tilastollinen analyysi

Matematiikka ja menetelmät

 

3

 

OJ

LAW2LK002

Arvopaperimarkkinoiden sääntely

Juridiikka

 

3

 

OJ

MAR2LK001

Sijoitus- ja vakuutustuotteiden myynti ja markkinointi

Markkinointi ja myynti

 

3

 

OJ

FIE2LK004

Rahoitusliiketoiminnan erityispiirteet

Rahoitus

 

3

 

Taloustietojen tuotantoprosessit (9 op)

 

 

 

 

OJ

ACC3LK002

Konsernitilinpäätös

Laskentatoimi

 

3

 

OJ

TOO2LK003

Toiminnanohjausjärjestelmät

Tietotyön välineet

 

3

 

OJ

TOO2LK004

Finanssialan tietojärjestelmät

Tietotyön välineet

 

3

 

Talouden tutkimus- ja kehitystyö (3 op)

 

 

 

 

OJ

ECO2LK002

Development  Topics in Economics and Finance

Kansantalous

 

3

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma,
3. vuosi

 

Opintopisteet

 

perus

ammatti

Kansainvälinen liiketoiminta (27 op)

 

 

 

 

Principles and Practices of International Business (6 op)

     
 

OJ

IBU2LK002

International Business

Liiketalous

 

3

 

OJ

IBU2LK001

Cross-cultural Management

Liiketalous

 

3

 

International Financial Management (21 op)

 

 

 

 

OJ

FIE2LK005

International Finance

Rahoitus

 

6

 

OJ

FIE3LK001

Johdannaisinstrumentit ja riskienhallinta

Rahoitus

 

6

 

OJ

ECO2LK001

International Economics

Kansantalous

 

6

 

OJ

ACC3LK003

International Financial Accounting

Laskentatoimi

 

3

Yhteenveto

 

Opintopisteet

   

 

yhteensä

OPINTOJAKSOT

 

Perusopinnot

 

 

60

 

Ammattiopinnot

 

 

90

 

Vapaasti valittavat opinnot

   

15

 

Kaikki opintojaksot

   

165

TYÖHARJOITTELU

 

 

30

OPINNÄYTETYÖ

 

 

15

YHTEENSÄ

 

 

210