Olet täällä

Opintojaksoluettelo, OPS 2010

Opintojaksoluettelo, OPS 2010

Journalismin koulutusohjelmassa noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa 1.1.2014 lähtien.

Alla on ennen tammikuuta 2014 aloittaneiden opiskelijoiden opintojaksoluettelo.

Journalismin koulutusohjelma Tunnus Opinto-
pisteet
Perusopinnot    
  Pakolliset perusopinnot    
    Viestinnän perusteet COM1KJ003 3
    Joukkoviestintä 1 COM1KJ013 3
    Englannin rakenteet ENG1KJ001 3
    Lehtitaiton ja visuaalisen journalismin perusteet JOU1KJ010 4
    Journalistisen kirjoittamisen perusteet JOU1KJ022 11
    Kuvajournalismin ja kuvankäsittelyn perusteet JOU1KJ026 5
    Henkilökuvaus JOU1KJ031 3
    Kuvituskuvan suunnittelu ja toteutus JOU1KJ032 3
    Verkkojulkaiseminen JOU1KJ033 3
    Oikeudellisen ajattelun perusteet LAW1KJ005 3
    Valtio- ja kunnallishallinto sekä poliittinen järjestelmä LAW1KJ006 3
    Toimittaja työyhteisön jäsenenä LEA1KJ001 3
    Ruotsin perusopintojakso SWE1KJ001 3
    Ruotsin suullinen viestintä toimittajan työssä SWE1KJ002 3
    Työvälineohjelmistot TOO1KJ007 4
    Yrittäjyys ja liiketoiminta WOR1KJ004 6
  Vaihtoehtoiset kielten perusopinnot    
    Chinese for Beginners CHI8LE004 6
    Intermediate Chinese CHI8LE005 3
    Englannin ammattitilanteet toimittajan työssä ENG4KJ002 3
    Ranskan perusteet 1 FRE8LS050 6
    Ranskan perusteet 2 FRE8LS060 3
    Saksan perusteet 1 GER8LS050 3
    Saksan perusteet 2 GER8LS060 3
    Venäjän perusteet 1 RUS8LS050 6
    Venäjän perusteet 2 RUS8LS060 3
    Espanjan perusteet 1 SPA8LS050 6
    Espanjan perusteet 2 SPA8LS060 3
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysi ACC2KJ001 3
    Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso COM2KJ010 3
    Joukkoviestintä 2 COM2KJ015 3
    Cultures in Contact CUL2KJ001 3
    Kansantalouden perusteet ECO2KJ005 5
    International Economy and the EU ECO2KJ006 3
    Tilastotieteen perusteet, tilastojen käyttö toimittajan työssä ja kuvitusgrafiikka INF2KJ010 5
    Journalismin erityisalueita JOU2KJ009 3
    Uutistyö JOU2KJ024 8
    Aikakauslehtikirjoittaminen JOU2KJ025 7
    Talousjuttujen kirjoittaminen JOU2KJ027 6
    Reportaasikuvituksen perusteet ja taitto JOU2KJ029 5
    Journalismin tutkimus ja analyysi JOU2KJ030 5
    Journalistinen työ JOU2KJ031 (6)
    Journalistinen projekti 1 JOU2KJ031A 1
    Journalistinen projekti 2 JOU2KJ031B 1
    Journalistinen projekti 3 JOU2KJ031C 2
    Journalistinen projekti 4 JOU2KJ031D 1
    Journalistinen projekti 5 JOU2KJ031E 1
    Henkilöjutun kirjoittaminen ja haastattelutekniikka JOU2KJ032 6
    Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa JOU2KJ033 5
    Työoikeus ja työmarkkinajärjestöt LAW2KJ007 3
    Journalistisen työn ammattietiikka ja lainsäädäntö LAW2KJ016 3
    Tutkimusmenetelmät MET2KJ003 3
    Corporate Finance and Securities Markets WOR2KJ007 3
  Vaihtoehtoiset kielten ammattiopinnot    
    Chinese Business Communication CHI4LE002 3
    Spoken Communication in Chinese CHI4LE009 3
    PR Chinese CHI4LE003 3
    Chinese Business Culture CHI4LE004 3
    Politiikan ja hallinnon englanti ENG4KJ005 3
    Englannin taloustekstit ENG4KJ004 3
    Journalistinen ammattienglanti ENG4KJ006 3
    Ranskan liikekielen perusteet 1 FRE4LS005 3
    Ranskan liikekielen perusteet 2 FRE4LS006 3
    Suomi-Ranska -kulttuuritietous FRE4LS008 3
    Ranskan talousviestintä FRE4LS030 4
    Saksan rakenteet GER4LS063 3
    Saksan suullinen liikeviestintä GER4LS007 3
    Saksankielisen Euroopan talousviestintä GER4LS040 4
    Saksankielisen Euroopan kulttuuriportfolio GER8LS082 3
    Venäjän liikekielen perusteet 1 RUS4LS070 3
    Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi RUS8LS037 3
    Venäjä-tietous RUS8LS023 3
    Sanomalehtivenäjä RUS8LS045 3
    Espanjan rakenteet SPA4LS005 3
    Espanjan suullinen liikeviestintä SPA4LS042 3
    Espanjan yritysviestintä SPA4LS010 3
    Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta SPA4LS046 4
    Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä SWE4LS050 4
    Norden i dag SWE8LS015 3
    Ajankohtaisruotsi SWE8LS002 3
  Vaihtoehtoiset muut ammattiopinnot    
    Opiskelijalehden toimittaminen 1 JOU4KJ001 2-7
    Opiskelijalehden toimittaminen 2 JOU4KJ013 2-7
    Datajournalismityöpaja JOU8KJ001 3
    Verkkolehden toimittaminen 1  JOU4KJ002 3-6
    Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 1 JOU4KJ003 3
    Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 2 JOU4KJ004 3
    Toimittaja yrittäjänä ja journalistinen projekti JOU4KJ005 3-5
    Fiktion keinot journalismissa JOU4KJ006 3
    Toimittajan esiintymistaito JOU4KJ008 3
    Radiotyön perusteet JOU4KJ009 3
    Tv-työn perusteet JOU4KJ010 3
    Journalistisen kirjoittamisen palauteklinikka JOU4KJ012 3
    Journalism in the Digital Age JOU8KJ125  
    Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja JOU4KJ019 1-5
    StartUp School - Idea Camp WOR8HH002 3
    StartUp School - Boot Camp WOR8HH004 3
    StartUp School - Building Business Networks WOR8HH006 3
    StartUp School - Creating Customer Contacts WOR8HH007 3
    StartUp School - Starting Your Own Business WOR8HH008 3
    StartUp School - Supporting Your Growth WOR8HH009 3
Vapaasti valittavat opinnot    
    Opiskeluyhteisön kehittäminen INS8KJ061 3-12
    Lehtijutun toteuttaminen INS8KJ001 3
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6KJ001 15
    Työharjoittelu PLA6KJ002 15
Opinnäytetyö    
    Opinnäytetyö THE7KJ001 15