Olet täällä

Opetussuunnitelman rakenne, sisältö ja laajuus - JOURA 2016

Opetussuunnitelman rakenne, sisältö ja laajuus - JOURA 2016

Opetussuunnitelma 2016: syyskuussa 2016 tai sen jälkeen aloitettu journalismikoulutus

Rakenne:

  • Perusopinnot 35 op
  • Ammattiopinnot 120 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 40 op
  • Opinnäytetyö 15 op
  • Työharjoittelu 30 op (yhdessä tai useammassa osassa)

Sisältö:

  1. Journalistinen ilmaisu ja työprosessi 90 op
  2. Yhteiskunta, media ja talous 35 op
  3. Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys 45 op
  4. Työharjoittelu 30 op
  5. Vapaavalintaiset opinnot 40 op