Olet täällä

Opetussuunnitelman rakenne, sisältö ja laajuus - JOURA 2010

Opetussuunnitelman rakenne, sisältö ja laajuus - JOURA 2010

Opetussuunnitelma 2010: syyskuussa 2013 tai sitä ennen aloitettu journalismikoulutus

Rakenne:

Perusopinnot 59 op
Ammattiopinnot 116 op
Vapaasti valittavat opinnot 20 op
Opinnäytetyö 15 op
Työharjoittelu 30 op (yhdessä tai useammassa osassa)

Sisältö:

  1. Viestintä ja journalistiikka 20 op
  2. Journalistinen kirjoittaminen, suomen kieli ja tiedonhankinta 56 op
  3. Visuaalinen journalismi 23 op
  4. Liike- ja kansantalous, kansainvälinen talous, oikeus ja yrittäjyys 43 op
  5. Pakolliset kieliopinnot 9 op
  6. Vaihtoehtoinen pitkä kieli 12 op
  7. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 12 op
  8. Vapaasti valittavat opinnot 20 op
  9. Työharjoittelu 30 op
  10. Opinnäytetyö 15 op