Opinto-ohjaus, Master-koulutus

Kuvituskuva mies ja läppäri

Lead paragraph

Master-opiskelijoiden opintojen ohjausta antavat lähtökohtaisesti opinto-ohjaajat. Jokaisella opiskelijalla on nimetty opinto-ohjaaja, jonka yhteystiedot löydät Master-koulutuksen yhteystiedoista.

Uudistuvan journalismin koulutusohjelmassa opinto-ohjaaja ja ONT-ohjaaja ovat sama henkilö.

Avoimen amk:n opiskelijoita ohjaa Katriina Haverinen, katriina.haverinen@ haaga-helia.fi

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on ohjauksen tärkein työväline. HOPSin avulla suunnittelet ja rakennat oman henkilökohtaisen opintokokonaisuuden sekä viestit tästä ohjaajalle. Ohjaaja tarkastaa, että HOPS on tutkintorakenteen mukainen. HOPS-ohjaaja hyväksyy opintosuunnitelman kerran vuodessa.

Opintojaksoille voi tulla valituksi ensivalinnassa vain silloin, kun opintojakso on merkitty ja hyväksytty HOPSissa. HOPSin päivittämiseen löydät hyvät ohjeet opiskelijan työpöydältä Pepistä.

Oppimisen haasteet ja erityinen tuki

Onko sinulla todettu oppimisvaikeus? Oletko alkanut epäillä opintojesi aikana, että sinulla voisi olla erityisen tuen tarvetta esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen tai tarkkaavaisuuteen liittyen?

Haaga-Helian ammatilliset erityisopettajat antavat erityisohjausta oppimisen haasteisiin. Heiltä saat tarvittaessa lausunnon tarvitsemistasi erityisen tuen järjestelyistä. Erityisopettajat tekevät tarpeen mukaan myös luki-testauksia.

Jos haluat keskustella erityisen tuen tarpeesta, ole yhteydessä Heikki Ursiniin (opinto-ohjaaja/ammatillinen erityisopettaja): heikki.ursin@haaga-helia.fi

Master-opiskelu
Yhteystiedot, Master-opinnot
Opinnäytetyö, Master-opinnot