Pedagogiikka

Opettajien täydennyskoulutus

Haaga-Helia ohjaa tulevaisuuden työhön

Lead paragraph

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa monipuolista täydennyskoulutusta. Tarjoamme ratkaisuja oppilaitosten ja yritysten osaamisen kehittämiseksi sekä asiantuntijuuden päivittämiseksi. Koulutuksemme ovat pääosin joko Opetushallituksen rahoittamia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia tai asiakasrahoitteisia palvelukokonaisuuksia. Konsultoimme oppilaitoksia asiakaslähtöisesti myös opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvissä rahoituskysymyksissä,

Toteutamme

  • kehittämisohjelmia tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellen
  • opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia
  • konsultointipalveluja
  • työpajoja ja seminaareja (myös oppilaitos- ja yrityskohtaisesti)
  • työohjausta
  • osaamiskartoituksia

Tutustu OPH:n rahoittamiin opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimiva opetustarjonta - toimiva tiimi

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Luovasti taiteillen - Taidelähtöinen työskentely yto-opetuksessa

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kielitietoinen opetus verkossa

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tilaa olla mukana: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitosten arkeen

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Erkkaa kaikille – ERKKA

Tutustu kaikkiin koulutuksiin

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimiva opetustarjonta - toimiva tiimi

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista

Lue lisää toiminnastamme

Ota yhteyttä

Pedagogiikka

Jutta
Paukkonen
täydennyskoulutuksen päällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Jatkuva oppiminen

Airi
Granlund
koulutusassistentti
koulutusassistentti, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi

Jatkuva oppiminen

Jutta
Kuokkanen
koulutusassistentti
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi