Opettajien täydennyskoulutus

Haaga-Helia ohjaa tulevaisuuden työhön

Lead paragraph

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa monipuolista täydennyskoulutusta. Tarjoamme ratkaisuja oppilaitosten ja yritysten osaamisen kehittämiseksi sekä asiantuntijuuden päivittämiseksi.

Koulutuksemme ovat pääosin joko Opetushallituksen rahoittamia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia tai asiakasrahoitteisia palvelukokonaisuuksia. Konsultoimme oppilaitoksia asiakaslähtöisesti myös opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvissä rahoituskysymyksissä.

Toteutamme esimerkiksi

  • kehittämisohjelmia tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellen
  • opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia
  • konsultointipalveluja
  • työpajoja ja seminaareja (myös oppilaitos- ja yrityskohtaisesti)
  • työohjausta ja
  • osaamiskartoituksia.

OPH:n ja OKM:n rahoittamat koulutukset

Erityisellä tuella omalle uralle
HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus
Rohkeasti eteenpäin
Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat
YTOt vauhtiin – Yhteiset tutkinnon osat, henkilökohtaistaminen, jatkuva oppiminen
PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti

Työyhteisön ja ihmisten johtaminen

Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutus – POMOKO II
Täydennyskoulutus

Asiantuntija kouluttajana

Kouluttajakoulutus – Asiantuntija kouluttajana
Täydennyskoulutus
Fasilitointikoulutus
Täydennyskoulutus

Kehittäminen työyhteisössä

Valmentava toimintakulttuuri
Täydennyskoulutus

Digitaidot opetuksessa ja ohjauksessa

Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat
Digiope - erikoistumiskoulutus
Täydennyskoulutus
Matkalla Digitaituriksi
Täydennyskoulutus

Ajankohtaispäivät ja muu maksullinen koulutus

TALPEDI - Taloushallinnon opettajien ja kouluttajien ajankohtaispäivä
Matkalla Digitaituriksi
Täydennyskoulutus
VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus
Täydennyskoulutus
Taideaineiden opettajankoulutus
Introduction to E-learning with Finnish Touch

Tutustu kaikkiin koulutuksiimme

Turvallisuus kuuluu kaikille
Täydennyskoulutus
Kouluttajakoulutus – Asiantuntija kouluttajana
Täydennyskoulutus
Digiope - erikoistumiskoulutus
Täydennyskoulutus

Olemme tehneet tätäkin

Tasa-arvoa ja reformia
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Näköaloja - muuntuvat oppimisen maisemat
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi