Opettajien täydennyskoulutus

Haaga-Helia ohjaa tulevaisuuden työhön

Lead paragraph

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa monipuolista täydennyskoulutusta. Tarjoamme ratkaisuja oppilaitosten ja yritysten osaamisen kehittämiseksi sekä asiantuntijuuden päivittämiseksi.

Koulutuksemme ovat pääosin joko Opetushallituksen rahoittamia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia tai asiakasrahoitteisia palvelukokonaisuuksia. Konsultoimme oppilaitoksia asiakaslähtöisesti myös opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvissä rahoituskysymyksissä.

Toteutamme esimerkiksi

  • kehittämisohjelmia tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellen
  • opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia
  • konsultointipalveluja
  • työpajoja ja seminaareja (myös oppilaitos- ja yrityskohtaisesti)
  • työnohjausta ja
  • osaamiskartoituksia.

OPH:n ja OKM:n rahoittamat koulutukset

Kulttuurisesti moninaiset oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
Oppijan rinnalla
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
Voimaa vahvuuksista
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
VALOT – oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
Meidän koulu!
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)

Työyhteisön ja ihmisten johtaminen

ValPeda – Valmentava pedagoginen johtamisote jatkuvassa muutoksessa
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)

Asiantuntija kouluttajana

Kouluttajakoulutus – Asiantuntija kouluttajana
Täydennyskoulutus
Fasilitointikoulutus
Täydennyskoulutus, räätälöity

Kehittäminen työyhteisössä

Valmentava toimintakulttuuri
Täydennyskoulutus
Voimaa vahvuuksista
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)

Digitaidot opetuksessa ja ohjauksessa

Oppijan rinnalla
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
Matkalla Digitaituriksi
Täydennyskoulutus
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)

Ajankohtaispäivät ja muu maksullinen koulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op
Täydennyskoulutus
Matkalla Digitaituriksi
Täydennyskoulutus
VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus
Täydennyskoulutus
Taideaineiden opettajankoulutus
Introduction to E-learning with Finnish Touch

Tutustu kaikkiin koulutuksiimme

Kouluttajakoulutus – Asiantuntija kouluttajana
Täydennyskoulutus

Olemme tehneet tätäkin

Luulot pois! – Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Ohjaus ja arviointi
Täydennyskoulutus (päättynyt)
OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen
Täydennyskoulutus OPH (päättynyt)
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi