OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen

Kuvituskuva

OPEKOI on Opetushallituksen rahoittama koulutushanke. Hankkeen koulutusten tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin.

OPEKOI-koulutuksen (8 op) osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tulevaisuuden haltuunottoa tuetaan ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä. Koulutus toteutetaan verkossa (Zoom, Moodle).

Online-työpajojen ajankohdat ja sisällöt teemoittain

Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely

  • 23.8.2022 klo 9-15
  • 7.9.2022 klo 9-15

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu ennakointiosaamisena

  • 13.9.2022 klo 9-15
  • 4.10.2022 klo 12-15

Tulevaisuuden työelämä, koulutus ja uusi teknologia

  • 12.10.2022 klo 9-15
  • 16.11.2022 klo 12-15

Oman koulutusalan ennakointiosaamisen kehittäminen

  • 16.11.2022 klo 9-11
  • 15.12.2022 klo 9-15

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 8.8.2022 mennessä tästä linkistä

Koulutushankkeen toteuttavat yhteistyössä HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Hamk logo
Tietoa koulutuksesta

Milloin: 23.8.–15.12.2022

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetus- sekä ohjaushenkilöstö

Toteutustapa: Verkko (Zoom ja Moodle)

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi