OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen

Kuvituskuva

OPEKOI on Opetushallituksen rahoittama koulutushanke. Hankkeen koulutusten tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin.

OPEKOI-koulutuksen (8 op) osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tulevaisuuden haltuunottoa tuetaan ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä.

Online-työpajojen ajankohdat ja sisällöt teemoittain

Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely

  • 11.1.2022 klo 9-15
  • 15.2.2022 klo 9-15

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu ennakointiosaamisena

  • 2.3.2022 klo 9-15
  • 30.3.2022 klo 12-15

Tulevaisuuden työelämä, koulutus ja uusi teknologia

  • 7.4.2022 klo 9-15
  • 5.5.2022 klo 12-15

Ennakointityöpajat: Oman koulutusalan ennakointiosaamisen kehittäminen

  • 10.5.2022 klo 9-11
  • 24.5.2022 klo 9-15

Lisätietoja tästä linkistä

Koulutushankkeen toteuttavat yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Tietoa koulutuksesta

Milloin: 11.01.–24.05.2022

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetus- sekä ohjaushenkilöstö

Toteutustapa: Verkko (Zoom ja Moodle)

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

 

Contact
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi