Olet täällä

Ohjeita uudistuvan journalismin (yamk) valintakokeeseen osallistuville

Ohjeita uudistuvan journalismin (yamk) valintakokeeseen osallistuville

(Päivitetty 6.10.2020)

Tämän sivun ohjeet koskevat uudistuvan journalismin (yamk) koulutuksen valintakoetta syksyn 2020 yhteishaussa.

Kutsut valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse tiistaina 6.10.2020. Myös hakijat, joita ei kutsuttu valintakokeeseen, saavat ilmoituksen sähköpostitse.

Ennakkotehtävästä voi saada yhteensä enintään 25 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla kutsutuksi valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan enintään kolminkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin (aloituspaikkoja on 20). Tasapistetilanteessa valintakokeeseen kutsutaan kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat. Ennakkotehtävän pistemäärä vaikuttaa myös lopulliseen valintakoetulokseen (pistejako alempana tässä ohjeessa).

Valintakoe on alun perin ilmoitettu järjestettäväksi ti 3.11.2020 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella Helsingissä. Koronatilanteesta johtuen valintakokeen osiot siirtyvät verkossa järjestettäviksi ja kokeeseen on otettu lisäpäiviä: Tiistaina 3.11.2020 klo 912 järjestetään kokeen kirjallinen osuus. Torstaina 5.11.2020 ja perjantaina 6.11.2020 tehdään ryhmähaastatteluja. (Tämä tieto on tarkentunut verrattuna aiempaan ohjeeseen eli haastatteluja ei tehdä 3.4.11.2020).

Valintakokeeessa on kaksi osiota. Kokeen voi tehdä vain osallistumalla molempiin osioihin ennakolta ilmoitettuna aikana ja ennakkoon ilmoitetulla tavalla verkossa.

  1. Valintakokeen kirjallinen osio järjestetään tiistaina 3.11.2020 klo 9-12.  Kirjallisessa osiossa vastataan esseetyyliin kysymyksiin, jotka pohjautuvat kaikille yhteiseen aineistoon. Osiossa arvioidaan hakijan kykyä ymmärtää ja hyödyntää annettua aineistoa, argumentoida vakuuttavasti sekä vastata loogisesti, tiiviisti ja oikeakielisesti. Kirjallinen koe ei edellytä ennakkovalmistautumista. Tehtävä ja aineisto lähetetään valintakokeeseen kutsutuille sähköpostiste koeaamuna. Vastaus palautetaan Webropol-ohjelmaa käyttäen.
  2. Ryhmähaastattelut järjestetään verkossa torstaina 5.11.2020 ja perjantaina 6.11.2020 klo 9-16. Ryhmähaastattelussa arvioidaan hakijan näkemyksiä journalismin kehittämisestä ja tulevaisuudesta sekä soveltuvuutta opiskella nimenomaan Haaga-Helian uudistuvan journalismin koulutuksessa. Haastattelussa hyödynnetään hakijan ennakkotehtävää varten tuottamaa kehittämisideaa.

Kukin valintakokeeseen kutsuttava osallistuu yhteen 20 minuutin ryhmähaastattelusessioon. Välineenä on Zoom. Kokelaille lähetetään haastatteluaika sähköpostitse tiistaina 20.10.2020. Ryhmähaastatteluaikaan voi pyytää muutosta erityisen painavasta syystä (esimerkiksi toinen valintakoe, jonka aika ei ole muutettavissa). Myös uusi haastatteluaika sijoitetaan aikavälille 5.–6.11.2020.  Siirtoa voi pyytää soittoaikaan, joka on torstaina 22.10.2020 klo 13-15.

Tarkemmat tekniset osallistumisohjeet on lähetetty valintakoekutsun yhteydessä 6.10.2020.

 

Valintakoekokonaisuuden pistejako

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

Osa 1. Ennakkotehtävä (min 10 pistettä/ max 25 pistettä)
 Osa 2. Valintakokeen kirjallinen koe (min 10 pistettä/ max 35 pistettä)
 Osa 3. Valintakokeen haastattelu (min 15 pistettä/ max 40 pistettä)

Hakija voi saada valintakokeesta maksimissaan 100 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan on saatava yhteensä vähintään 35 pistettä. Kaikista kokeen osioista on tullakseen valituksi saatava vähintään yllä kerrottu minimipistemäärä.

 

Henkilöllisyyden todistaminen

Hakijan henkilöllisyys varmistetaan ryhmähaastattelun alussa. Tätä varten tarvitset virallisen, voimassaolevan ja kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti). Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla tai EU/ETA-maan henkilökortilla.

 

Valintakokeen maksut

Valintakokeeseen osallistuminen on ilmaista.

 

Valintakoeyhteistyö

Haaga-Helian uudistuvan journalismin hakukohde ei tee valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Valinnan tulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 27.11.2020. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja korkeakouluun tulee ilmoittautua 4.12.2020 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Saat vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena (1.1. – 31.7.2021) alkavasta koulutuksesta. Sääntö koskee sekä yhteis- että erillishaun kautta saatuja opiskelupaikkoja.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu (sekä kopiot että alkuperäiset). Todistukset tarkistetaan vasta opiskelijavalinnan jälkeen, joten älä tuo todistuksiasi valintakokeeseen.

 

Yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Haaga-Helian valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö tai muu erityisjärjestely), tulee sinun toimittaa kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin os. Ratapihantie 13, 00520 Helsinki 23.9.2020 klo 15.00 mennessä. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Katso lisäohjeet täältä.

 

Opiskelun aloitus

Uudistuvan journalismin koulutuksen opiskelu käynnistyy orientointipäivillä tammikuussa 2021 (Orientointipäivät 13.–15.1.2021 päiväaikaan). Muuten pakollisten opintojaksojen opetus toteutetaan iltaisin (klo 17-) tai viikonloppuisin. Osa vapaavalintaisista opinnoista voi olla päiväopetuksena.

Lisätietoja hausta voit kysyä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluista p. 0400 230409, hakijapalvelut@haaga-helia.fi tai Pasilan toimipisteen 2. krs, Ratapihantie 13, Helsinki.

Lisätietoja uudistuvan journalismin koulutuksessa opiskelusta voit kysyä journalismin koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärveltä p. 040 488 7525, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi.

Menestystä opiskelijavalinnoissa!