Olet täällä

Ohjeita tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakokeeseen osallistuvalle

Ohjeita tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakokeeseen osallistuvalle

Tämän sivun ohjeet koskevat tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetta kevään 2019 yhteishaussa. Hakijan tuli täyttää yhteishaun hakulomake hakuaikana 20.3.–3.4.2019 (klo 15.00).

Tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoe järjestetään tiistaina 21.5.2019 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella (Ratapihantie 13, 00520 Helsinki). Tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoe järjestetään ainoastaan edellä mainitussa paikassa kyseisenä ajankohtana eikä valintakokeen paikkaa tai ajankohtaa voi muuttaa.

ENNAKKOAINEISTO / ENNAKKOTEHTÄVÄ
Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia/-tehtäviä. Lukumateriaali jaetaan koetilaisuudessa. 

ILMOITTAUTUMINEN VALINTAKOEPÄIVÄNÄ

Valintakokeeseen on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti koepäivänä Haaga-Helian Pasilan kampuksen sisääntuloaulassa. Ilmoittautuminen alkaa klo 15.00. Tulethan paikalle hyvissä ajoin ennen kokeen alkamisaikaa.

VALINTAKOE ALKAA porrastetusti klo 16.00 – 17.00
- Ilmoittautuminen 15.00 – 17.00

- Kirjallinen koe kestää maksimissaan 2 h 45 min (minimissään 1 tunti)

Tulethan ajoissa valintakokeeseen. Huomaathan, että emme voi ottaa kokeeseen myöhässä saapuneita.

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN JA HENKILÖKOHTAISET TAVARAT

Sinun on todennettava henkilöllisyytesi valintakoepäivänä ilmoittautuessasi valintakokeeseen ja kirjallista tehtävää palauttaessasi. Todenna henkilöllisyytesi virallisella, voimassaolevalla ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti). Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla tai EU/ETA-maan henkilökortilla.

Tarvitset kokeessa myös kirjoitusvälineet, joten ota mukaan lyijykynä, pyyhekumi ja teroitin. Sinulla voi olla kokeessa vesipullo, mutta pullo ei saa olla värillinen eikä siinä saa olla tekstejä. Saat ottaa muut henkilökohtaiset tavarasi mukaan koeluokkaan, mutta ne jätetään valintakokeen ajaksi luokan seinustalle. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta, sanakirjaa, puhelinta tai muita sähköisiä laitteita.

VALINTAKOE KOOSTUU SEURAAVISTA OSIOISTA:
Valintakokeessa mitataan loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (max. 20 p.) sekä uuden tiedon omaksumista (max. 30 p.). Edellisten lisäksi kokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (max. 20 p.). Motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta on hakijan saatava vähintään 8 pistettä. Voidakseen tulla valituksi, hakijan on saatava koko valintakokeesta vähintään 25 pistettä (max. 70 pistettä).

VALINTAKOKEEN MAKSUT

Valintakoe on maksuton. Haaga-Helia ei korvaa valintakokeesta aiheutuvia matka- tai tarvikekustannuksia.

YHTEISTYÖ MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KANSSA

Tietojenkäsittelyn monimuotokoulutus ei tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

ERITYISJÄRJESTELYT

Mikäli valintakokeeseen osallistuminen vaatii osaltasi erityisjärjestelyjä, voit pyytää erityisjärjestelyitä Haaga-Helian verkkosivuilta löytyvällä hakemuksella. Erityisjärjestelypyynnön tulee olla perillä 10.4.2019 mennessä, tai jos tarve erityisjärjestelyille ilmenee em. ajankohdan jälkeen, viimeistään 7.5.2018 osoitteella Haaga-Helia, Hakijapalvelut/Tietojenkäsittely, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki. Liitä mukaan kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärinlausunto tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Ilmoitamme sinulle käytettävissä olevat mahdollisuudet erityisjärjestelyihin. Sinuun sovelletaan kuitenkin samoja valintaperusteita kuin muihinkin hakijoihin. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

OSALLISTUMISTODISTUS

Mikäli tarvitset todistuksen osallistumisestasi tietojenkäsittelyn koulutusohjelman valintakokeeseen, ilmoitathan toiveestasi kokeen valvojalle.

SAAPUMINEN VALINTAKOKEESEEN

Haaga-Helian Pasilan kampus sijaitsee Helsingissä Itä-Pasilan alueella osoitteessa Ratapihantie 13. Pasilan kampukselle on hyvät kulkuyhteydet junalla, raitiovaunulla ja bussilla. Kampus sijaitsee aivan Pasilan juna-aseman ja Helsingin Messukeskuksen vieressä. Pasilan kampuksella ei ole asiakaspysäköintiä, mutta pysäköinti on mahdollista esimerkiksi Veturiparkissa, Resiinaparkissa tai Messukeskuksen parkissa.

VALINNAN TULOKSET

Valintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku –palvelussa, www.opintopolku.fi, viimeistään 28.6.2019. Huom. lopullisen valinnan tulokset saattavat valmistua jo aiemminkin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulu- ja työtodistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin. Ammattikorkeakoulu purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Älä tuo todistuksia valintakokeeseen, sillä todistukset tarkistetaan vasta valintapäätöksen jälkeen.

Voit tulla valituksi korkeintaan yhteen yhteishaun hakukohteeseen ja vastaanottaa vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena alkavasta korkeakoulukoulutuksesta (1.8.–31.12.2019). Hakujärjestelmä tarjoaa sinulle opiskelupaikkaa ylimmästä mahdollisesta hakutoiveestasi, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Huomaathan, että yhden korkeakoulupaikan sääntö koskee sekä yhteis- että erillishakuja.

ALKUPERÄISTEN TODISTUSTEN ESITTÄMINEN

Kopiot koulu- ja työtodistuksista tulee toimittaa hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä 12.7.2019 klo 15.00 mennessä ja alkuperäiset koulu- ja työtodistukset tulee esittää viimeistään opintojen alussa. Mikäli tiedät jo tässä vaiheessa, että suoritat tutkinnon kokonaan verkossa (ICT ja liiketoiminta –profiili) etkä pysty esittämään alkuperäisiä todistuksiasi viimeistään opintojen alkaessa, otathan yhteyttä Haaga-Helian Hakijapalveluihin jo ennen valintakoetta.

OPISKELUN ALOITUS

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelu käynnistyy orientointi-illoilla viikolla 33. Uuden opiskelijan aloitusmateriaali julkaistaan Haaga-Helian verkkosivuilla.

LISÄTIETOJA

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.