Olet täällä

Ohjeita journalismin valintakokeeseen osallistuville

Ohjeita journalismin valintakokeeseen osallistuville

”Koronatilanne muuttaa Haaga-Helian journalismin koulutusohjelman valintakoejärjestelyjä. Haaga-Helian verkkosivuilla julkaistu etukäteisnäyttötehtävä tulee edelleen palauttaa Opintopolun hakulomakkeelle 17.4.2020 klo 15.00 mennessä. Etukäteisnäyttötehtävän perusteella 90 hakijaa kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeen kirjallinen osio järjestetään Pasilan kampuksen sijasta verkossa aiemmin ilmoitettuna ajankohtana 26.5.2020 alkaen klo 9. Haaga-Helian verkkosivuilla julkaistu kokeen ennakkoaineisto muuttuu osin (ks.alta). Ryhmähaastatteluille on varattu päivämäärät 26. - 29.5.2020. Nämä päivät on tärkeä varata kalenteriin jo tässä vaiheessa. Kukin jatkoon kutsuttava hakija saa oman ryhmähaastatteluaikansa 13.5.2020 mennessä. Mikäli hakijalla on toinen valintakoe annettuun ryhmähaastatteluaikaan, annettua aikaa voi muuttaa toiseen kohtaan ajanjaksolle 26. - 29.5.2020. Ajanvaihtamisesta saa ohjeet kutsun yhteydessä.

 

Tämän sivun ohjeet koskevat journalismin koulutuksen valintakoetta kevään 2020 yhteishaussa. Yhteishaun hakemus on jätettävä hakuaikana 18.3.1.4.2020 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -palvelussa. Valintakokeeseen kutsutaan 90 hakijaa karsivan etukäteisnäyttötehtävän perusteella, joka on ladattava Opintopolun hakemukselle 17.4.2020 klo 15.00 mennessä.

 

ETUKÄTEISNÄYTTÖTEHTÄVÄ (word ja pdf).

Lataa tehtävä Word- tai PDF muodossa 17.4.2020 klo 15.00 mennessä Opintopolun hakemuksellesi. Huomaathan, että etukäteistehtävän lataamisen lisäksi sinun tulee tallentaa yhteishaun sähköinen hakemus järjestelmään 1.4.2020 klo 15 mennessä. Yhteishaku käynnistyy 18.3.2020.

 

ENNAKKOAINEISTO

Valmistaudu varsinaiseen valintakokeeseen lukemalla seuraavat aineistot.

HUOM. Koska koronatilanteen vuoksi voi olla vaikea saada käsiinsä painettuja kirjoja, varsinaisen valintakokeen ennakkoaineistoa on muutettu seuraavasti:

MUUTOS:

*Jää pois: Maarit Jaakkolan teos Hyvä Journalismi: käytännön opas kirjoittajalle (Kansanvalistusseura)

*Tulee tilalle: STT:n Tyylikirjasta osio Uutiskriteerit ja uutiskynnys:  https://stt.fi/tyylikirja/ideasta-jutuksi/uutiskriteerit-ja-uutiskynnys/

(Huom. Etukäteisnäyttötehtävässä oli hyväksyttävää käyttää kumpaa tahansa edellisistä.)

EDELLEEN AINEISTONA PYSYVÄT:

*vastuullistajournalismia.fi -sivusto https://vastuullistajournalismia.fi/, etenkin Journalistin ohjeet https://vastuullistajournalismia.fi/journalistin-ohjeet/

*Multimediaalinen tarinankerronta -kaavio

*Lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeessa menestyminen edellyttää aktiivista uutisten seuraamista.

 

VALINTAKOE KOOSTUU SEURAAVISTA OSIOISTA:

  • Valintakokeessa on kaksi osiota: 26.5.2020 etänä määräajassa tehtävä journalismin koe sekä 26.–29.5.2020 toteutettavat ryhmähaastattelut. Kukin hakija osallistuu ryhmähaastatteluun vain yhtenä päivänä ennalta saamaansa haastatteluaikaan. Aikaa kuhunkin ryhmähaastatteluun varataan 30 minuuttia. Valintakoekutsut lähetetään 8.5.2020 ja tiedon omasta ryhmähaastatteluajastaan saa 13.5.2020 mennessä. Aikaa on mahdollista muuttaa erittäin painavasta syystä, joka voi esimerkiksi olla toisen koulutuksen pääsykoe, jonka aika ei ole muutettavissa. Ilmoitamme sähköpostitse myös niille hakijoille, joita valintakokeeseen ei kutsuta.

  • Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä: journalismin kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä ja ryhmähaastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan on saatava journalismin kokeesta vähimmäispistemäärä 20 pistettä ja ryhmähaastattelusta vähimmäispistemäärä 15 pistettä.

  • Journalismin kokeessa mitataan hakijan soveltuvuutta journalistisiin tehtäviin. Kokeessa tuotetaan journalistista tekstiä, ideoita sekä pohdiskelevaa tekstiä. Ryhmähaastattelussa mitataan hakijan motivaatiota ja kykyä opiskeluun nimenomaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelmassa.

  • Valintakokeeseen sisältyy aiemmin annettu ennakkolukumateriaali.

  • Kaikkien hakukelpoisten tulee tehdä edellä mainittu karsiva etukäteisnäyttö, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty eikä sitä pisteytetä osaksi valintakoetta.

     

  • Varsinaisessa valintakokeessa oli alun perin kolme osaa: journalismin koe, ryhmätehtävä sekä monivalintamuotoinen yleistietokoe. Viimeksi mainittu jää verkossa tehtävästä koekokonaisuudesta pois, koska sitä ei voi tehdä etänä valvomattomissa olosuhteissa. Ryhmätehtävä muuttuu ryhmähaastatteluksi. 

  • Valintakokeen pistemäärä (100 pistettä) pysyy ennallaan. Pisteet jaetaan kahden jäljelle jäävän osan eli journalismin kokeen ja ryhmähaastattelun kesken. Kokeen osien vähimmäispistemääriä on nostettu suhteessa uusiin pistemääriin niin, että edelleen molemmista kokeen osista on saatava vähintään kolmasosa maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

 

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN

Sinun on todennettava henkilöllisyytesi valintakokeen yhteydessä. Todenna henkilöllisyytesi virallisella, voimassaolevalla ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti). Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla tai EU/ETA-maan henkilökortilla.

 

OSALLISTUMISTODISTUS

Mikäli tarvitset todistuksen osallistumisestasi journalismin koulutusohjelman valintakokeeseen, ilmoitathan toiveestasi. Todistuksen voi saada vain osallistuttuaan koko kokeen molempiin osiin.

 

YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT VALINTAKOKEESSA

Mikäli valintakokeeseen osallistuminen vaatii osaltasi yksilöllisiä järjestelyjä (esim. lisäaika), toimita kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus käyttäen Haaga-Helian nettisivuilla julkaistua lomaketta. Hakemus tulee toimittaa viipymättä, viimeistään 8.4.2020 klo 15.00, Haaga-Helian Hakijapalveluun sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Ratapihantie 13, 00520 Helsinki. Liitä mukaan kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärinlausunto tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät osoitteesta https://www.haaga-helia.fi/fi/valintakokeen-yksilolliset-jarjestelyt?use...

 

VALINTAKOKEEN MAKSUT

Valintakoe on maksuton. Haaga-Helia ei korvaa valintakokeesta aiheutuvia kustannuksia.

 

YHTEISTYÖ MUIDEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KANSSA
Haaga-Helian Journalismin päivätoteutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä. Haaga-Helian journalismin koulutus ei tee valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

VALINNAN TULOKSET

Valintojen tulokset julkaistaan Opintopolun oma opintopolku -palvelussa viimeistään 8.7.2020. Huom. lopullisen valinnan tulokset saattavat valmistua jo aiemminkin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.7.2020 klo 15.00 mennessä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Opintopolun oma opintopolku -palvelussa vahvasti tunnistautuneena esim. pankkitunnuksin tai toimittamalla paperisen opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen Haaga-Helian hakijanpalveluihin määräaikaan mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin. Ammattikorkeakoulu purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Älä tuo todistuksia vielä valintakokeeseen, sillä todistukset tarkistetaan vasta valintapäätöksen jälkeen.

Voit tulla valituksi korkeintaan yhteen yhteishaun hakukohteeseen ja vastaanottaa vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena alkavasta korkeakoulukoulutuksesta (1.8. - 31.12.2020). Hakujärjestelmä tarjoaa sinulle opiskelupaikkaa ylimmästä mahdollisesta hakutoiveestasi, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Huomaathan, että yhden korkeakoulupaikan sääntö koskee sekä yhteis- että erillishakuja.

 

OPISKELUN ALOITUS

Journalismin koulutusohjelman opiskelu käynnistyy orientointipäivillä viikolla 34. Haaga-Helian opintopalvelut vie Haaga-Helian verkkosivulle uuden opiskelijan aloitusmateriaalin ennen orientointipäiviä.

 

LISÄTIETOJA

Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin sähköpostitse hakijapalvelut(at)haaga-helia.fi tai puhelimella 0400 230 409.

 

Menestystä valintakokeeseen!

 

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN                          

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu              

Hakijapalvelut                                                   

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki                     

Puh. 0400 230 409                                            

hakijapalvelut(at)haaga-helia.fi                        

www.haaga-helia.fi