Olet täällä

Ohjeita johdon assistenttityön ja kielten päivätoteutuksen valintakokeeseen osallistuville

Ohjeita johdon assistenttityön ja kielten päivätoteutuksen valintakokeeseen osallistuville

Tämän sivun ohjeet koskevat johdon assistenttityön ja kielten päivätoteutuksen valintakoetta Pasilan toimipisteissä kevään 2019 yhteishaussa

Valintakoepäivä:
28.5.2019

Valintakoepaikka:

Valintakoe järjestetään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella osoitteessa Ratapihantie 13, 00520 Helsinki. Johdon assistenttityön ja kielten valintakoe järjestetään ainoastaan edellä mainitussa paikassa kyseisenä ajankohtana eikä valintakokeen paikkaa tai ajankohtaa voi siten muuttaa.

Ennakkoaineisto:
Valintakokeen ennakkoaineisto on saatavilla Haaga-Helian verkkosivuilla 29.4.-28.5.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoilmoittautuminen:
Kirjalliseen kokeeseen, haastatteluun ja mahdollisiin kielikokeisiin ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella viimeistään 21.5.2019 osoitteessa http://webropolsurveys.com/valintakoeilmoittautuminen.net . Salasana rekisteröitymiseen on: assi.

Huomaa, että jos saat vapautuksen kielikokeesta, lomakkeessa ei valita ollenkaan kohtaa kielikoe, vaan merkitään ainoastaan vapautuksen syy (katso kohta ”Vapautus kielikokeesta”).

Ilmoittautuminen valintakoepäivänä:
Valintakokeeseen on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti koepäivänä Haaga-Helian Pasilan kampuksen sisääntuloaulassa. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.00. Tulethan paikalle hyvissä ajoin ennen kokeen alkamisaikaa.

Valintakokeen aikataulu:

Ilmoittautuminen klo 08.00-09.00

Klo 9.10 – 10.45 kirjallinen koe

  • luokkiin kutsuminen ja valintakoepäivän ohjeistus (20 min)
  • koe (75 min)

Klo 11.15 – 12.10 yhden kielen koe (ks. kohta ” Vapautus kielikokeesta”)

  • sisään kutsuminen ja koepapereiden jako (15 min)
  • kielikoe (40 min)

Klo 11.15 – 12.50 kahden kielen koe (ks. kohta ”Vapautus kielikokeesta”)

  • sisään kutsuminen ja koepapereiden jako (15 min)
  • kielikoe (80 min)

Kesken koetta ei saa poistua.

Klo 11.15 – 18.00 haastattelut

  • jokaiselle hakijalle ilmoitetaan aulan ilmoitustaululla oman haastattelun kellonaika.

Tulethan ajoissa valintakokeeseen. Sinun on varauduttava olemaan paikalla klo 18.00 saakka.

VALINTAKOE KOOSTUU SEURAAVISTA OSIOISTA:
Valintakokeessa on kolme osaa: kirjallinen koe, mahdolliset kielikokeet ja ryhmähaastattelu. Kirjalliseen kokeeseen ja haastatteluun osallistuvat kaikki valintakokeeseen kutsutut.

Jos et ole suorittanut ylioppilastutkintoa, sinun tulee osallistua kirjallisen kokeen lisäksi kahteen kielikokeeseen.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon, osallistumisvelvollisuutesi kielikokeisiin riippuu siitä, millaiset ovat ylioppilastutkintosi kielten arvosanat (katso kohta "Vapautus kielikokeesta").

VALINTAKOKEEN KIELIKOE

Sinun on osallistuttava englannin kielikokeen lisäksi yhteen sellaisen kielen kokeeseen, jota aiot opiskella Haaga-Heliassa. Kielikokeen vaihtoehdot ovat espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Kielikokeet pohjautuvat lukion tai sitä vastaavaan kielten oppimäärään ja testaavat esimerkiksi kielen rakenteiden hallintaa. Kielikokeessa ei saa olla mukana materiaalia. Kokeessa saa olla mukana vain kynät, kumit,  henkilöllisyystodistus ja vesipullo, jossa ei ole etikettiä.

Kielikokeen hyväksytty suoritus ei kerrytä valintakoepisteitä. Jos hakija hylätään englannin kielen kokeesta, hänen valintakoepisteistään vähennetään 17 pistettä. Jos hakija hylätään muun kielen kuin englannin kokeesta, hänen valintakoepisteistään vähennetään 14 pistettä. Jos molemmat kielikokeet hylätään, ei hakija voi tulla valituksi koulutukseen.

VAPAUTUS KIELIKOKEESTA

Voit saada vapautuksen yhdestä tai kahdesta kielikokeesta ylioppilastutkinnon kielten arvosanojen perusteella. Jos olet saanut ylioppilaskirjoituksissa, IB-tutkinnossa, Reifepruefung-tutkinnossa tai European Baccalaureate -tutkinnossa vähintään arvosanan M tai sitä vastaavan tasoisen arvosanan (joko laaja tai suppea oppimäärä) englannissa ja/tai yhdessä sellaisessa kielessä, jota haluat opiskella johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa pakollisena kielenä, sinun ei tarvitse osallistua sen kielen kokeeseen, josta saat vapautuksen.                                          

Saat vapautuksen kielikokeesta myös siinä tapauksessa, että äidinkielesi on englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä ja haluat valita äidinkielesi yhdeksi pakolliseksi kieleksi ammattikorkeakoulussa.

Henkilöllisyyden todistaminen ja henkilökohtaiset tavarat:
Sinun on todennettava henkilöllisyytesi valintakoepäivänä ilmoittautuessasi valintakokeeseen sekä kirjallista tehtävää palauttaessasi. Todenna henkilöllisyytesi virallisella, voimassaolevalla ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti). Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla tai EU/ETA-maan henkilökortilla. Tarvitset kokeessa myös kirjoitusvälineet, joten ota mukaan lyijykynä, pyyhekumi ja teroitin. Saat ottaa muut henkilökohtaiset tavarasi mukaan koeluokkaan, mutta ne jätetään valintakokeen ajaksi luokan seinustalle. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta, sanakirjaa, puhelinta tai muita sähköisiä laitteita.

Valintakokeen maksut:
Valintakoe on maksuton. Haaga-Helia ei korvaa valintakokeesta aiheutuvia matka- tai tarvikekustannuksia.

Yhteistyö muiden ammattikorkeakoulujen kanssa
Haaga-Helian johdon assistenttityön ja kielten koulutus ei tee valintakoeyhteistyötä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Erityisjärjestelyt
Mikäli valintakokeeseen osallistuminen vaatii osaltasi erityisjärjestelyjä, voit hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin tähän tarkoitetulla hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä viimeistään 21.5.2019 osoitteella Haaga-Helia, Hakijapalvelut/Johdon assistenttityö ja kielet, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki. Katso tarkemmat tiedot erityisjärjestelyjen pyytämisestä täältä.

Osallistumistodistus
Mikäli tarvitset todistuksen osallistumisestasi johdon assistenttityön ja kielten valintakokeeseen, ilmoitathan toiveestasi haastattelussa.

Opiskelun aloitus
Johdon assistenttityön ja kielten koulutuksen opiskelu käynnistyy opintoihin kuuluvilla orientaatiopäivillä 14.8.2019. Haaga-Helian opintotoimisto vie Haaga-Helian verkkosivulle uuden opiskelijan aloitusmateriaalin ennen orientaatiopäiviä. Uuden opiskelijan aloitusmateriaali julkaistaan Haaga-Helian verkkosivuilla.

Valintaperusteet
Lisätietoa valintaperusteista ja valintakokeesta löydät Opintopolusta.

Yhteystiedot
Yleisiin kysymyksiin valintaperusteista sekä Pasilan toimipisteessä järjestettävän valintakokeen käytännön järjestelyistä vastaa hakijapalvelut.