Ohjaus ja arviointi

Kuvituskuva

Hankkeen avulla tuetaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutoksissa. Samalla varmistetaan tavoitteiden mukainen laatu ja käytäntöjen valtakunnallinen yhtenäisyys.

Hankkeen toteutus aloitetaan Parasta Osaamista –verkostohankeen päätyttyä hyödyntäen sen yhteydessä kehitettyjä modulaarisia osaamiskokonaisuuksia. Näin turvataan opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaus- ja arviointiosaamisen jatkuvuus ja vaikuttavuus.

Koulutussisältöjen kolme keskeistä teemaa ovat:

  •     henkilökohtaistaminen
  •     arviointi
  •     oppimisen tavat ja mahdollisuudet.

Ohjausosaamisen kehittäminen kulkee kaikissa näissä yhteisenä läpäisevänä teemana.

Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Näin he voivat vastata ammatillisen toisen asteen koulutusta ohjaavien säädösten ja ohjeiden asettamien tavoitteiden toteuttamista. Samalla huolehditaan valtakunnallisesta laadunvarmistuksesta, joka on oleellista opiskelijan oikeusturvan vuoksi.  

Toteutustapana on kolme koulutusosiota, jotka toteutetaan räätälöitävinä kokonaisuuksina, jolloin voidaan vastata koulutuksen järjestäjien yksilöllisiin kehittämistarpeisiin. Tämä mahdollistaa vaikuttavan kehittämistyön ja uudistuvan opettajuuden. Kehittämistyöhön liitetään jatkuva laadun arvioinnin ja –seurannan suunnittelu.

Koulutushanke on valtakunnallinen ja koulutusosiot voidaan toteuttaa kysynnän mukaan eri paikkakunnilla.

Koulutusosiot

Kyseessä on kaikkien viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Yrkesakademin yhteisesti suunnittelema ja toteuttama hanke.

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutus: Räätälöidyt kokonaisuudet voidaan toteuttaa kysynnän mukaan eri paikkakunnilla

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Tutustu myös muuhun koulutustarjontaamme

Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä
Täydennyskoulutus
PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti
Rohkeasti eteenpäin
HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus
Erityisellä tuella omalle uralle
Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat