Ohjaus ja arviointi

Kuvituskuva

Koulutushanke toteutettiin vuosina 2019-2021. Hankkeen avulla tuettiin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutoksissa. Samalla varmistettin tavoitteiden mukainen laatu ja käytäntöjen valtakunnallinen yhtenäisyys.

Hanke käynnistyi Parasta Osaamista –verkostohankeen päätyttyä hyödyntäen sen yhteydessä kehitettyjä modulaarisia osaamiskokonaisuuksia. Näin turvattiin opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaus- ja arviointiosaamisen jatkuvuus ja vaikuttavuus.

Koulutussisältöjen kolme keskeistä teemaa olivat:

  •     henkilökohtaistaminen
  •     arviointi
  •     oppimisen tavat ja mahdollisuudet.

Ohjausosaamisen kehittäminen kulki kaikissa näissä yhteisenä läpäisevänä teemana.

Tavoitteena oli tukea koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Näin he voivat vastata ammatillisen toisen asteen koulutusta ohjaavien säädösten ja ohjeiden asettamien tavoitteiden toteuttamista. Samalla huolehdittiin valtakunnallisesta laadunvarmistuksesta, joka on oleellista opiskelijan oikeusturvan vuoksi.  

Toteutustapana oli kolme koulutusosiota, jotka toteutettiin räätälöityinä kokonaisuuksina, jolloin voitiin vastata koulutuksen järjestäjien yksilöllisiin kehittämistarpeisiin. Tämä mahdollisti vaikuttavan kehittämistyön ja uudistuvan opettajuuden. Kehittämistyöhön liitettiin jatkuva laadun arvioinnin ja –seurannan suunnittelu.

Koulutushanke oli valtakunnallinen ja koulutusosiot  toteutettiin kysynnän mukaan eri paikkakunnilla.

Koulutusosiot

Kyseessä oli kaikkien viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Yrkesakademin yhteisesti suunnittelema ja toteuttama hanke.

Tietoa koulutuksesta

Koulutushanke on toteutettu 2019-2021

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutus: Räätälöidyt kokonaisuudet voidaan toteuttaa kysynnän mukaan eri paikkakunnilla

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Tutustu myös muuhun koulutustarjontaamme

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op
Täydennyskoulutus
Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH