Ohjauksen tietotaidon päivittäminen

shutterstock

Koulutus tarjoaa opinto-ohjaajakoulutuksen käyneille mahdollisuuden päivittää ohjauksen ydinosaamista päivittämällä ura- ja ohjausteorioihin liittyvää tietämystään ja soveltamisosaamista.

Koulutus tarjoaa loistavan mahdollisuuden opinto-ohjaajille ja oppilaanohjaajlle päivittää ohjausmenetelmiin liittyvää osaamistaan.

Tavoitteet
Tämän koulutuksen aikana osallistuja syventää ura- ja ohjausteoriaosaamistaan ja häntä rohkaistaan ottamaan käyttöön ohjausmenetelmiä, jotka on toteutettavissa suomalaisessa koulukontekstissa olemassa olevien resurssien puitteissa. Koulutuksen aikana osallistuja peilaa omaa ohjausalan osaamistaan suhteessa tuoreisiin tutkimuksiin ja teorioihin.

Koulutuksen käytyään opintojen tuloksena opinto-ohjaajat ja oppilaanohjaajat ottavat käyttöön omaan ohjaustyöhön soveltuvia ohjausmenetelmiä sekä ura- ja ohjausteorioiden osalta osallistujat pääsevät tarkastelemaan omaa käyttöteoriaa ja päivittämään omaa ajatteluaan ohjauksen uusimpien virtausten äärellä.

Toteutustapa
Koulutus muodostuu kahdesta kokonaisuudesta ja koulutukset toteutetaan lähikoulutuksena Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingissä Pasilan kampuksella.

Suosittelemme osallistujaa suorittamaan molemmat kokonaisuudet, mutta on myös mahdollista osallistua vain yhteen kokonaisuuteen.

Osio 1: Ohjausteoriat, 4 op

25.10.2023 Ennakkotehtävä
Lähipäivät seuraavasti:
- keskiviikko 15.11.2023 klo 9-16
- keskiviikko 13.12.2023 klo 9-16
- torstai 25.1.2024 klo 9-16

Osio 2: Ohjausmenetelmien päivittäminen, 4 op

11.1.2024 Ennakkotehtävä
Lähipäivät seuraavasti
- torstai 1.2.2024 klo 9-16
- keskiviikko 6.3.2024 klo 9-16
- torstai 4.4.2024 klo 9-16

Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Koulutuksen toteuttavat  yhdessä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Kouluttajina toimivat:

- Kalle Vihtari, yliopettaja, KT, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
- Jaakko Helander, tutkijayliopettaja, KT, dos., Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikkö


 

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: 25.10. 2023 - 4.4.2024

Kohderyhmä: Perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Vapaa sivistystyö

Toteutustapa: Lähikoulutus

Hinta: koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautuminen alla olevista linkeistä:
Osio 1: Ohjausteoriat, 4 op
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.10.2023

Osio 2: Ohjausmenetelmien päivittäminen, 4 op
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.1.2024

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kalle
Vihtari
yliopettaja
+358 294471444
Kalle.Vihtari@haaga-helia.fi