Olet täällä

Osataan!

Osataan!
Duunista opintopisteiksi. Opas työn opinnollistamiseen. Erittäin hyvä kokeiltavaksi. Työelämänedustajien näkemykset tervetulleita keskusteluun.
Seminaarivieras 2013

Osataan! -Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana

Työpaikkojen koulutuksesta saama hyöty näkyy osaamisen arvioinnissa. Kuinka hyvin tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän osaamistarpeita ? Miten osaaminen on osoitettavissa?

Osaamisen arviointi tarkoittaa aidon osaamisen valitsemista ja määrittelemistä.  Se on myös osaamisen tason arvottamista. Osaamisen arvioinnin mittarit ovat myös ohjauksen mittareita. Kun ammattikorkeakouluopiskelijoiden ohjaamista siirretään autenttiseen työhön, työpaikat ovat osaamisen arvioinnissa keskeisessä ja ratkaisevassa roolissa. Osaamisen arviointia voi kuitenkin toteuttaa vahvimmillaan ainoastaan autenttisessa työssä. Osaaminen on tällöin tietojen, taitojen ja asenteiden sidoksia autenttisessa työssä. Osataan! –hanke edistää oppimisen arviointia aidoissa työelämän tilanteissa.

Lisää voit lukea mm. Duunista opintopisteitä.Opettaja 6/2014. Matti Rutonen teksti / Riikka Hurri kuva tai
Työn opinnollistamisen neuvottelut tulkintojen kenttänä. UASjournal 1/2014. Mäki,K, Niinistö-Sivuranta,S
Duunista opintopisteiksi.Opas työn opinnollistamisesta

 

Hankkeen nimi: Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana
Painopistealue, ala: Oppimisen uudet ratkaisut, Ammatillinen opettajankoulutus

Koordinaattori: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Hannu Kotila, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kesto: 2012-2014
Kotisivu: www.osataan.net (ei käytössä enää)
Kumppanit: Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillinen opettajakorkeakoulu,Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia.
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pirkanmaan ELY keskus