Olet täällä

Taideaineiden opettajankoulutus

Taideaineiden opettajankoulutus

Taidepedagogiikka - opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) tekee yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa  vastaamalla musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvistä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. Vuodesta 2005 lähtien on yhdessä toteutettu myös Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian tanssinopettajien pedagogiset opinnot, 60 op, ja vuodesta 2016 alkaen mukaan tulivat myös teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat.

Yhteistyössä on korostettu vahvan ainepedagogiikan lisäksi yleisiä opettamiseen ja opettajana toimimiseen liittyviä asioita. Yleispedgogiikan opintoihin sisältyy mm. kasvatusfilosofiaa ja -psykologiaa, erityispedagogiikkaa sekä koulutuspolitiikkaa.

Haaga-Helia AOKK:ssa suoritettujen kasvatustieteen opintojen päätteeksi opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Pedagogiikka-symposiumin, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002.

Metropolia Ammmattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa symposiumista kootaan vuosittain julkaisu, Soiva ja luova opettajuus. Julkaisu tehtiin 2016 ensimmäisen kerran verkkojulkaisuna. Vuonna 2020 artikkelit julkaistiin Haaga-Helian eSignals-verkkojulkaisussa.

Soiva Opettajuus 2016

Soiva ja luova opettajuus 2017

Soiva ja luova opettajuus 2018

Soiva ja luova opettajuus 2019

Soiva ja luova opettajuus 2020

 

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian opiskelijoiden kanssa on tehty pedagogiikka-symposiumin päätteeksi Musiikin- ja tanssinopettajaopintojen yleispedagogiikan verkkojulkaisu vuosina 2010-2012.
Verkkojulkaisu 2010 MobileMusica
Verkkojulkaisu 2011 Ope-kulta, ope-kulta, herää jo!
Verkkojulkaisu 2012 Sulavin sävelin opettajuuteen