Olet täällä

Luovasti taiteillen - Taidelähtöinen työskentely yto-opetuksessa

Luovasti taiteillen - Taidelähtöinen työskentely yto-opetuksessa

Opettaja - ota Breikki!

Taidelähtöinen työskentely yto-opetuksessa

Tervetuloa pohtimaan omaa opettajuuttasi taidetyöskentelyn kautta, tekemään kokeiluja yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden opetuksessa ja ohjauksessa, sekä ottamaan itsellesi Breikkejä.

Osallistumalla koulutusprosessiin

  • vahvistat monenlaisia opiskelijoita huomioivaa pedagogista ajatteluasi ja toimintaasi
  • saat työvälineitä ja ratkaisuja edistää oppimista ja hyvinvointia taidetyöskentelyn avulla
  • saat mahdollisuuden kokeilla ja kehittää osaamistasi TaiteillenTutorin ohjauksessa.

Koulutuksen toteutustapa

Koulutusprosessi toteutetaan kokeilevalla ja kehittävällä työotteella. Taidetyöskentely on mukana sekä koulutuksen pedagogisessa toteutuksessa että osallistujien osaamisen kehittämisen kohteena. Prosessissa pääset myös itse osallistumaan taideBreikkeihin. Koulutus sisältää teoriaa ja kokemuksellista tekemistä. Koulutuksen laajuus on 4 opintopistettä. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat ja Breaks Finland Oy:n TaiteillenTutorit.

Koulutusprosessi sisältää neljä kontaktitapaamista, jotka voidaan toteuttaa sovitusti joko verkossa tai lähikontaktissa. Prosessiin kuuluu omaan työhön liittyvää, kokeilevaa työskentelyä sekä kolme verkossa toteutettavaa tunnin mittaista Breikkia.

Koulutuksen aikataulu

ke 28.10.2020 klo 9.00-15.00
ma 9.12.2020 klo 12.00-15.00
ke 13.1.2021 klo 9.00-12.00
ke 17.3.2021  klo 9.00-12.00

Lisäksi kolme tunnin mittaista Breikkia, joiden aikataulu sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

Koulutus voidaan myös kokonaisuudessa räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kohderyhmä

Ammatillisten oppilaitosten yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden opettajat.

Hinta

Luovasti taiteillen -koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Hanke toteutetaan Haaga-Helian ja Breaks Finland Oy:n yhteistyönä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tästä linkistä ke 21.10.2020 mennessä.
 

Ota yhteyttä

Kouluttajat

Irene Hein
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
irene.hein@haaga-helia.fi

Ruut Kaukinen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ruut.kaukinen@haaga-helia.fi

Jaana Komscha-Härkönen
Breaks Finland Oy
jaana@breaks.fi

Reidar Wasenius
Breaks Finland Oy
reidar@breaks.fi

Hallinnointi

Täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkonen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 jutta.paukkonen@haaga-helia.fi,  puh. 040 488 7003

koulutusassistentti Jutta Kuokkanen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi, puh. 050 3709 435