Olet täällä

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vahvistaminen

Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja HR:n näkökulmasta. Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä?

Osallistuja suorittaa yhden tai useamman valtakunnallisen ammatillisen opettajan osaamismerkin sekä perehtyy osaamismerkkien suunnitteluun (osaamistavoitteet, arviointikriteerit, osaamisen osoittamisen tavat) suhteessa valittuihin tutkinnon osiin tai vastaaviin kokonaisuuksiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi, kuinka opiskelijat perehdytetään osaamismerkein osaamisen osoittamiseen. Osaamismerkein ohjattuja oppimisprosesseja suunnitellaan ja kokeillaan harjoitustehtaassa.

Toteutustapa

Koulutus sisältää webinaareja, lähiopetusta, verkko-ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. Tarkempi toteuttamistapa täsmentyy syyskuun aikana.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Koulutusosiot

Koulutukseen kuuluu kolme osiota. Osallistuja voi osallistua kehittämistarpeidensa mukaisesti yksittäiseen tai useampaan koulutusosioon.

Kohti digitaalisia osaamismerkkejä

Koulutuksessa johdatellaan osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan ammatillisten oppilaitosten, henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta sekä tehdään tunnetuksi Open merkit -hankkeen tuottamaa ammatillisen opettajan osaamismerkistöä.

Koulutus sisältää 6 x 1 h webinaaria.

Webinaareissa käsitellään osaamismerkkien ja osaamismerkkikonstellaatioiden hyödyntämiseen, luomiseen, jatkuvan oppimisen tukemiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä teemoja.

Osallistuja perehtyy kolmeen webinaariin ja tekee niiden pohjalta esityksen (esim. Powerpoint) omaan työyhteisöön siitä, kuinka osaamismerkkejä voitaisiin siellä hyödyntää.

Koulutuksen ajankohta ja toteuttamistapa täsmentyvät syyskuussa 2020.

Profiloi osaamistasi osaamismerkein

Koulutuksessa osallistuja osoittaa ja kehittää osaamistaan valtakunnallisen ammatillisen opettajan osaamismerkistön teemojen mukaan ja saa näin omakohtaisen kokemuksen osaamismerkkien suorittamisesta.

Monimuotokoulutus sisältää lähiopetusta 1-3 pv, itsenäistä ja ohjattua työskentelyä.

Osaamisen osoittamiseksi osallistuja reflektoi, kokoaa ja jäsentää aiheeseen liittyvän aineiston omasta työstään.

Kysy tarkempia tietoja tästä osiosta:

täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi,  puh. 040 488 7003

Osaamismerkein ohjattua oppimista

Koulutuksen tavoitteena on tukea osaamismerkkien käyttöönottoa ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutus sisältää lähiopetusta 1-3 pv, itsenäistä ja ohjattua työskentelyä.

Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malliin ja harjoitellaan osaamismerkkien suunnittelua (osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien laatiminen, osaamisen osoittamisen tapojen suunnittelu) ja mallintamista tutkinnon osiin tai vastaaviin kokonaisuuksiin. Osallistujat pääsevät kokeilemaan harjoitustehtaassa, kuinka osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi voidaan rakentaa, osaamista tunnistaa ja tunnustaa sekä kuinka opiskelijat perehdytetään osaamismerkein osaamisen osoittamiseen.

Kysy tarkempia tietoja tästä osiosta:

täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi,  puh. 040 488 7003

 

Ota yhteyttä

Kouluttajat

Katri Aaltonen
katri.aaltonen@haaga-helia.fi

Pia Kiikeri
pia.kiikeri@haaga-helia.fi

Petja Sairanen
petja.sairanen@haaga-helia.fi

Hallinnointi

täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi,  puh. 040 488 7003

koulutusassistentti Jutta Kuokkanen
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi, puh. 050 3709 435