Olet täällä

Erkkaa kaikille - ERKKA

Erkkaa kaikille - ERKKA

Koulutuksen tavoitteena on tukea erityisen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, organisoimista, toteuttamista ja kehittämistä. Koulutuksen tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. 

Koulutuksessa keskitytään erityisesti ammatillisessa koulutuksessa erityisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamiseen. Koulutuksessa tuetaan ammatillisen koulutuksen erityisen ja vaativan erityisen tuen prosessien laadukasta kehittämistä, toimintamallien uudistamista ja ammatillisen erityisopettajan roolin selkeyttämistä. Koulutuksessa syntyy uutta yhteistä ymmärrystä johdon näkökulmasta, käytännöllisiä toimintatapoja ja menetelmiä ammatillisen opettajan käyttöön.

Koulutushankkeen teemat:

 • Erityinen johtaminen
 • Opettajan taito -oppimisen tuki
 • Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus

Koulutuksen keskiössä ovat erityispedagogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako sekä uudenlainen organisointi ja osaaminen, jotka vastaavat uudistuneen ammatillisen koulutuksen ja työelämän vaatimuksiin. Koulutuksessa kehitetään opiskelijan hyvinvointia tukevia käytänteitä, oppimisen tukea ja työllistymistä. Tarkoituksena on myös vahvistaa alueellisia yhteistyöverkostoja. 

Koulutuksen toteutusmuoto on monimuotokoulutus. 

Koulutuksen tuloksena syntyy uutta yhteistä ymmärrystä erityisen tuen organisoinnin, johtamisen ja johdon näkökulmasta, uusia toimintatapoja ja käytännöllisempiä menetelmiä ammatillisen erityisopettajan käyttöön. 

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutuksen henkilöstö
Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Koulutusosiot

Erityinen johtaminen, 1 op

Teemat

 • Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen organisointi ja johtaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.
 • Saavutettava ja asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus sekä sen laadukas ja tehokas toteuttaminen.
 • Koulutuksen järjestäjän erityisen tuen prosessit ja rakenteet sekä niiden kehittäminen vastaamaan uudistuneen ja inklusiivisen ammatillisen koulutuksen tarpeita.

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen johto, erityisestä tuesta vastaavat toimijat

Opettajan taito – oppimisen tuki, 3 op

Teemat

 • Moninaisuuden kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • Arvot ja asenteet opettajan työssä
 • Yksilölliset pedagogiset ratkaisut
 • Yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet
 • Työpaikalla järjestettävän oppimisen tukeminen ja verkko-oppimisen mahdollisuudet
 • Saavutettavien oppimisympäristöjen kehittäminen

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus, 3 op

Teemat

 • Ammatillisen erityisopettajan roolit, työhyvinvointi sekä konsultatiivisen työotteen mahdollisuudet ja kehittäminen
 • Erityisopettajan rooli inklusiivisen ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa sekä työyhteisön yhteisöllisen ja osallistavan työotteen tukeminen
 • Erityisen tuen asiantuntijuuden kehittäminen yhteisopettajuuden ja tiimityöskentelyn avulla

Kohderyhmät: Ammatilliset erityisopettajat ja erityisen tuen parissa toimivat henkilöt

Ota yhteyttä

Hallinnointi 

Jutta Paukkonen
Täydennyskoulutuksen päällikkö 
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi
puh. 040 488 7003

Hankkeen assistentti
Airi Granlund
koulutusassistentti 
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
airi.granlund(at)haaga-helia.fi
puh. 040 488 7342

Kouluttajat

Eija Honkanen
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
eija.honkanen(at)haaga-helia.fi

Annikki Torikka
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
annikki.torikka(at)haaga-helia.fi

Maiju Kangasaho
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
maiju.kangasaho(at)haaga-helia.fi

 

Opetushallistus rahoittaa hanketta -logo