Olet täällä

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Hankkeiden koulutukset ovat  pääsääntöisesti Opetushallituksen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksuttomia. KULTI-hankketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja  se sisältää 50 € osallistumismaksun. Hankkeet toteutetaan pääosin aidoissa ympäristöissä työpaikoilla. Hankkeiden koulutuksista vastaa Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja verkostossa on mukana myös yhteistyökumppaneita.

Hankkeiden koulutusosioita järjestetään avoimina toteutuksina sekä organisaatioille tarvelähtöisesti yhdessä suunnitellen ja aikatauluttaen.

Käy tutustumassa sivustoihimme ja ilmoittaudu mukaan. Tai ota yhteyttä - suunnitellaan teille oma toteutus!

Hankkeiden omat nettisivut aukevat otsikosta.
 

ERMO - erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Koulutuksen tavoitteena on sujuvoittaa tukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja suorittaa tutkinto ja siirtyä työelämään.

Taideopettajat vapaan sivistystyön pedagogeina

Koulutus tarjoaa kansalaisopistojen taideopettajille  konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon ja sen tuomien muutosten arvioimiseen. Osallistujien palaute- ja ohjaustaitoa kehitetään vertaistoiminnan avulla. Koulutuksen myötä syntyvät taideaineiden opettajien verkostot vahvistavat opettajien sitoutuneisuutta ja motivaatiota oman toiminnan kehittämiseen.

Tasa-arvoa ja reformia

Tasa-arvoa ja reformia -hanke järjestää konsultoivaa tasa-arvokoulutusta ja tuottaa tasa-arvoa edistävää materiaalia yhdessä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Rerformin mukanaan tuomia painopisteitä ovat opintojen henkilökohtaistaminen ja työssä järjestettävän koulutuksen kehittäminen.

Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä lähiesimiehen roolin painopiste muuttuu hyvää ilmapiiriä tukevaksi ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.

Mistä on hyvät johtajat tehty

Osaatko johtaa osaamista? Johtaminen on organisaation vaikuttavin prosessi kaikissa tilanteissa - tässä koulutuksessa perehdytään voimavarainventaario -menetelmään ja konkretisoidaan reflektion merkitystä esimies- ja työyhteisötaidoissa sekä vahvistetaan johtamisosaamista ja itsensä johtamista.

Tule mukaan rakentamaan kanssamme Happy Street Buffet!

Uudet tuulet kansalaisopiston rehtorin työssä

Muuttuvassa kansalaisopistojen arjessa ja jatkuvasti kehittyvässä toimintaympäristössä rehtorien onnistuminen omassa työssään korostuu. Kehittymisohjelmassa rehtorit tarkastelevat ja analysoivat omaa rehtorin työtään ja sen kehittämistarpeita.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta.  Koulutus tuo moninaiselle ohjauksen koulutuskentälle aivan uudentyyppisen koulutuksen, jolla vastataan työelämän esiin nostamaan koulutustarpeeseen.

Haaga-Helia on mukana yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, TAMK ja OAMK) kanssa toteutettavassa hankkeessa.

Ammatillinen opettaja arvioinnin osaajana - arvioitko vai arvaatko

Hankkeen lähtökohtana ovat ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien selvitysten mukaiset osaamistarpeet, reformi, uudistunut lainsäädäntö, digitaalisuus ja toimintaympäristöjen muutokset.

Uudistava ammattipedagogiikka

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään oppimisen pedagogisia käytäntöjä. Lähtökohtana ovat ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöjen muutokset, reformin toimeenpano ja tunnistetut kohderyhmän osaamistarpeet.

KIELO - kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Kehitetään ja pilotoidaan valmennusohjelma, jolla jolla lisätään ammatillisten kouluttajien valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen ja jolla työelämän edustajat valmennetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen huomioiden sekä kieli- että kulttuuritausta. Ammatilliset kouluttajat valmennetaan vastaamaan työpaikkaohjaajille suunnitellusta valmennuksesta, joka liitetään osaksi työpaikkaohjaajien koulutusta.

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Helsinki Business Collegen, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupolin ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian kanssa.

Lue lisää otsikon linkin kautta.

Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutus - POMOKO-hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorien ja esimiesten johtamisosaamista.
Hanke toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, TAMK ja OAMK) kanssa.

Lue lisää esitteestä.

Osaaviksi opettajiksi yhdessä - Monikulttuurinen matka työelämään

Oletko saanut OPH:n rinnastamispäätöksen koskien opettajan pedagogisia opintoja, jota tulee vielä täydentää? Tule kehittämään omaa ammatillisen opettajan osaamistasi kanssamme!

Lue lisää esitteestä.