Olet täällä

Kulttuurinen monimuotoisuus

Kulttuurinen monimuotoisuus

ERMO2 - Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille 2018-2019, on Opetushallituksen rahoittama koulutushanke.

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa tukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja suorittaa tutkinto ja siirtyä työelämään. Koulutukset toteuttavat yhteistyössä Haaga-Helia, Ammattiopisto Spesia sekä Ammattiopisto Live.

Hankkeen koulutukset lisäävät opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoa ja osaamista tunnistaa opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja erityisen tuen tarpeita sekä kehittää heille sopivia opetus- ja ohjausmenetelmiä tukemaan yksilöllisiä opintopolkuja.

Kielitietoisen opetuksen hyödyntäminen ja monikielisyyden huomioiminen oppimisen ja työllistymisen resurssina tukee opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja.

Hankkeessa toteutetaan 10 opintopisteen koulutuskokonaisuus kaksi kertaa eri alueella.

Koulutus sisältää 4 osoita, jotka sisältävät lähipäiviä, webinaareja, etätyöskentelyä sekä omaa ja orgnisaation toimintaa kehittäviä oppimistehtäviä.

Tarkempia tietoja:

www.spesia.fi – tulevat tapahtumat.