Olet täällä

KaPu - Kannustava puhe

KaPu - Kannustava puhe
KaPu-hanke on ajankohtainen, sillä nuorten työhön ja ammattiin sitouttaminen sekä tunneosaaminen on avainasemassa tulevaisuuden työssä.

Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke "Kannustava puhe (KaPu) - Mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään?"

On huolestuttavaa, että niin moni nuori vastavalmistunut harkitsee alan vaihtoa. Ongelma on vakava, sillä juuri tieto-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä tulee tulevaisuudessa olemaan pulaa. Tutkimusten mukaan hyvä tunneilmapiiri, innostus ja ilo sekä kannustava puhe lisäävät työn tuottavuutta ja työn imua.

Kannustava puhe -hankkeen tavoite on tutkia nuorten vastavalmistuneiden työhön ja ammattiin sitoutumista. Hanke kohdistuu tieto-, sosiaali- ja terveysalanaloihin ja hyödyntää tutkimuksessa erilaisia menetelmiä systeemi- ja tunneälyn sekä positiivisen organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Tutkimustyön lopputuloksena syntyy työhön sitoutumisen kehittymisen ja rakentumisen malli ja kuvadialogin työpajamalli.

Projektipäällikkö: Annica Isacsson, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kesto: 1.8.2019 – 31.1.2021

Kumppanit: Haaga-Helia, Metropolia ja HUMAK

Rahoittaja: Työsuojelurahasto