Näköaloja - muuntuvat oppimisen maisemat

Kuvituskuva: Näköaloja-hanke

Koulutushankkeen tavoitteena oli kehittää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja erityispedagogista osaamista erityisesti kansalaisopistojen aliedustettujen opiskelijaryhmien opetuksessa ja ohjauksessa.

Koulutuksessa kehitettiin opettajien osaamista kohdata ja ohjata moninaisia oppijoita ja erityisesti alhaiset perustaidot omaavia kansalaisia selviytymään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lisäksi vahvistettiin kansalaisopistojen ja opettajien merkitystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jatkumossa ja osaamisperustaisten koulutusten toteuttamisessa.

  • Digiä etänä ja läheltä
  • Osaamisperustaisuutta koulutuksiin
  • Oppimisen ilo ja erityinen tuki
  • Digiä opettamiseen ja oppimiseen

Koulutukset järjesti Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton KoL:n kanssa. Koulutushanke oli Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Tietoa koulutuksesta

Toteutustapa: Koulutukset toteutettiin kokonaan verkossa.

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön opettajat.

Koulutushanke on päättynyt, kiitos kaikille osallistujille!

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Tutustu muihin koulutuksiimme

PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti
Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi
Täydennyskoulutus
VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus
Täydennyskoulutus
Matkalla Digitaituriksi
Täydennyskoulutus
Ohjaus ja arviointi
Täydennyskoulutus
Tasa-arvoa ja reformia
Täydennyskoulutus