Myyntityön Work and Study -opintoryhmä

kuva myynti

Myynnin ammattilainen, oletko kiinnostunut liiketalouden korkeakoulututkinnon suorittamisesta?

Haaga-Heliassa aloittaa syksyllä 2022 myynnin ammattilaisista koostuva noin 30 hengen ryhmä tähtäimenään liiketalouden tradenomitutkinto. Pääosa opinnoista tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Opintojen etenemistä nopeuttavat osaamisen näytöt, joiden avulla opiskelijan aikaisempi osaaminen todennetaan.  Opintojaksot ovat pääosin virtuaalisia ja ne suunnitellaan yksilöllisesti, huomioiden jokaisen opiskelijan ammatillinen tausta. 

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jonka jälkeen opinnoissaan hyvin menestyneellä opiskelijalla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa, jossa valinta tapahtuu erillisten valintaperusteiden mukaan (mm. opintomenestys ja suoritettujen opintojen määrä).

Kenelle koulutus soveltuu: 

 • Myyntityön ammattilaisille, joilla on alan työkokemusta vähintään kolme vuotta
 • Työuralleen nostetta haluaville 

  Edellytämme: 

 • Kykyä sitoutua tiiviisti suoritettaviin opintoihin (tavoiteopintoaika 2-2,5 vuotta)  
 • Vähintään kohtalaista englannin kielen taitoa  
 • Mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen noin kerran kuukaudessa yhtenä päivänä 
 • Motivaatiota opiskella myös itsenäisesti verkossa  

Toteutus: 

 • Ryhmä aloittaa opintonsa syyskuussa 2022 
 • Jokaiselle opiskelijalle tehdään osaamiskartoitus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 
 • Opinnot koostuvat tradenomitutkinnon opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista 

Muuta:  

 • Ryhmä aloittaa opinnot avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja opiskelija suorittaa 150 € maksun lukukausittain.
 • Avoimen AMK:n opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin 
 • Opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan 55 opintopistettä Tavoiteaikataulu haulle on kevät 2023 ja valmistumiselle vuosi 2024 
 • Mikäli opiskelija valitaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, hän on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin 
 • Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettava tutkinto on tradenomi AMK 

Hakeminen:

 • Haku on käynnissä ja päättyy 15.5.2022 
 • Hae mukaan lähettämällä  ennakkotehtävä ja CV:si sähköpostitse osoitteeseen: tuula.ryhanen@haaga-helia.fi 
 • Ennakkotehtävän perusteella osa hakijoista kutsutaan viikoilla 21-22 järjestettävään haastatteluun 
 • Koulutukseen otetaan mukaan noin 30 opiskelijaa 
 • Opiskelijoille ilmoitetaan hyväksymisestä 10.6.2022 mennessä ja opiskelupaikka vahvistetaan suorittamalla avoimen ammattikorkeakoulun lukukausimaksu 

Ennakkotehtävä: 

Hakeminen

Hakemisen yhteydessä hakija palauttaa ennakkotehtävän ja CV:n sähköpostitse osoitteeseen: tuula.ryhanen@haaga-helia.fi 

Ennakkotehtävä tulee palauttaa 15.5.2022 mennessä

Ota yhteyttä
Tuula
Ryhänen
osaamisaluejohtaja
+358 294471450
Tuula.Ryhanen@haaga-helia.fi
Liiketalous, avoin AMK
Jatkuva oppiminen
Viestintä- ja markkinointiosaaminen, avoin AMK
Jatkuva oppiminen
Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet, avoin AMK
Jatkuva oppiminen