Muotokieli

Muotokieli kuva Shutterstock

Yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia muotoilemassa kieli- ja kulttuuritietoisella pedagogiikalla.

Kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan oppimisprosesseissa ja vuorovaikutuksessa lähtökohtana on opiskelijaymmärrys, jota koulutuksessa tarkastellaan eri näkökulmista: osallistumiskokemus, sosiaalinen kokemus, sisältökokemus ja käyttökokemus.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on, että opettajat tietävät kieli- ja kulttuuritietoisuuden periaatteita ja osaavat huomioida ja soveltaa niitä pedagogisessa ajattelussa ja vuorovaikutuksessa.

Koulutus vahvistaa opettajien ymmärrystä kulttuurista, kielestä, ja siitä miten opiskelijoiden taustat vaikuttavat ja näkyvät vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Myös pedagoginen osaaminen oppimisen tukemisessa monikulttuurisissa ja -kielisissä ryhmissä kehittyy.

Koulutus antaa opettajille työvälineitä, malleja ja esimerkkejä muotoilla oppimisprosesseja, jotka huomioivat kieli- ja kulttuuritietoisuuden ja edistävät jokaisen opiskelijan yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiseen.

Koulutusosiot

Kieli- ja kulttuuritietoisuus opetus- ja ohjausvuorovaikutuksessa

Miten opiskelijoiden taustat vaikuttavat ja näkyvät vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa työsi arjessa? Onko opiskelijoita heikommalla suomen kielen taidolla kuin ennen? Tarvitaanko lisää välineitä kulttuurin ja kielen huomioimiseen työssäsi?

Koulutuksessa laajennetaan ymmärrystä kulttuurin ja kielen roolista ja vaikutuksista vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa, saadaan sekä malleja kieli- ja kulttuuritietoiseen vuorovaikutukseen että uusia työvälineitä oppimisen tukemiseen monikulttuurisissa ja -kielisissä ryhmissä.

Kohderyhmä

Ammatillisen 2. asteen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisällöt

  • Opit kieli- ja kulttuuritietoisuuden periaatteita
  • Tunnistat ja tutkit kehittämiskohteita yhdenvertaisuutta edistävässä ajattelussa ja vuorovaikutuksessa
  • Osaat soveltaa kieli- ja kulttuuritietoista pedagogiikka työssäsi opettajana

Kaikki tämä edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiseen.

Lisätietoja koulutuksesta

Eila Isotalus
eila.isotalus@unidos.fi

Yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia muotoilemaan

Teemat

  • Oppimisen muotoilun työvälineiden soveltaminen opiskelijalähtöisessä opetuksessa ja ohjauksessa.
  • Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta edistävän pedagogiikan elementtien tunnistaminen ja niiden huomioiminen oppimisprosessien muotoilussa.

Keskeiset sisällöt

  • Opiskelijaymmärrys kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan lähtökohtana
  • Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden oppimiskokemukseen vaikuttavat näkökulmat ja niiden huomioiminen
  • Oppimisen muotoilun työvälineitä kieli- ja kulttuuritietoisen oppimisprosessin muotoiluun

Lisätietoja:

Ruut Kaukinen, ruut.kaukinen@haaga-helia.fi

Koulutukset toteuttaa yheistyössä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Unidos Oy.

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: Hankeaika 2022-23

Kohderyhmä: 2. asteen ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Toteutustapa: Verkossa/mahdollisesti osin lähiopetuksena

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henklöstökokousta ja osallistujalle maksutonta.

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Ruut
Kaukinen
lehtori
+358 294471058
Ruut.Kaukinen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi