Monikanavaiset digi- ja ratkaisukeskeiset menetelmät oppijan voimavaraksi MOVA

kuvituskuva

Jatkuvan oppimisen uudistukset ja toimintaympäristöjen muutokset, kuten oppivelvollisuuden laajentuminen, haastavat koulutuksen järjestäjän opetus- ja ohjaushenkilöstöä kehittämään jatkuvan oppimisen kattamaa moniammatillista yhteistyötä, erilaisia toimintatapoja ja -menetelmiä osaamisen tunnustamiseen ja hoksaamiseen.

Tässä koulutuksessa osallistujia tuetaan kokeilemaan ja tuottamaan (digi) ohjausmalleja ja menetelmiä yhdessä työelämän ja yhteistyötahojen kanssa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjaushenkilöstön ohjausosaamista osaamisen kartoitukseen, tunnistamiseen, tunnustamiseen, urasuunnitteluun ja yleisesti opiskelijan perehdyttämiseen systemaattisesti ja säännöllisesti hoksaamiseen – kielitietoisuutta unohtamatta.

Koulutus toteutetaan webinaarien, havainnoinnin, kokeilujen, haastattelujen ja vertaistyöskentelyn monimuotoisena toteutuksena. Tuloksena osallistuja saa uudistuneita ohjaustapoja, joita jaetaan ja kehitetään edelleen osallistujan organisaatiossa ja verkostoissa. Koulutuksen avulla osallistuja saa valmiuksia osaavampaan opiskelijoiden kohtaamiseen ja ohjaukseen kaikkien (maahanmuuttajataustaisten tai vieraskielisten, erityisen tuen saajien, kuntoutettavien, tutkintokoulutuksen ja TUVA:n oppijoiden) osaamisen hankkimisessa, työllistymisessä ja kasvamisena ammatilliseksi osaajaksi.

Miten?

Koulutus toteutetaan verkko-ohjauksessa (osallistujien toiveesta myös hybridimallina).

Aikataulu, sisältö ja rakenne

Monikanavaiset- digi- ja ratkaisukeskeiset menetelmät oppijan voimavaraksi, 2 op

 • tiistai 6.2.2024, klo 12-15, Toiminnallinen aloituspäivä, verkkototeutus
  - erilaisten ratkaisu- ja digimenetelmien kokeilut
 • torstai 7.3.2024, klo 12 - 15, Välitapaaminen, verkkototeutus
  - reflektoidaan kokemuksia
 • tiistai 9.4.2024, klo 12-15, Toiminnallinen koulutuspäivä, verkkototeutus
  - monikanavaisten ja toiminnallisten menetelmien kokeilut
 • torstai 25.4.2024, klo 12-15, Toiminnallinen koulutuspäivä, verkkototeutus
  - jaetaan kokemuksia ja tuotoksia
  - kehittämistehtävän jakaminen

Koulutus sisältää toiminnallisten koulutuspäivien lisäksi itsenäistä työskentelyä sisältäen kehittämistehtävän ja toiminnalliset kokeilut omassa oppilaitoksessa yhdessä opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa.

Kouluttajat

Maiju Kangasaho, lehtori
maiju.kangasaho(at)haaga-helia.fi

Pia Kiviaho-Kallio, lehtori
pia.kiviaho-kallio(at)haaga-helia.fi

Lisätietoja

Jutta Paukkonen, myyntipäällikkö

Tietoa koulutuksesta

Milloin: kevät 2024 (6.2.2024– 25.4.2024)

Toteutustapa: verkkototeutus

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö ja johto

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ LINKISTÄ  23.1.2024 mennessä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi
Pia
Kiviaho-Kallio
lehtori
+358 294471226
Pia.Kiviaho-Kallio@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi