Mitä onnistuneessa hybridijohtamisessa on tärkeää huomioida?

Kuvituskuva

Hybridityöskentely voimavarana.

Hybridi haastaa organisaation kulttuuria ja itseohjautuvuuden rakenteita.

Mitä vaikutuksia hybridi tuo tulessaan?  Mitä pitää ymmärtää ihmisten käyttäytymisessä?
Mitä osaamista ja yhteisiä toimintatapoja tarvitaan, jotta ensi askeleita ottanut hybridimalli toteutuessaan lisää työhyvinvointia ja yrityksen tulosta?

Kenelle?

Koulutus soveltuu kaikille uusille esihenkilöille, jotka miettivät omaan tulevaisuuden johtajuuttaan. 

Valmennuksen tavoitteet

Osallistujat saavat käytännönläheisiä vinkkejä ja työkaluja helpottamaan sekä nykyistä etäjohtamisen arkea että tulevaa hybriditilanteen johtamista. Valmennus antaa välineitä ja syventää ymmärrystä mentaalisen tekijöiden ja tekemisen johtamisen yhteyksistä. 

Tulevaisuuden johtaminen on nyt tässä

Tuleva työelämä vaatii esihenkilöltä täysin uusia taitoja. Hybridityö; mitä se on ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuinka johdan ihmisiä, joita painaa etätyön väsymys?

Esihenkilö toimii aina tiimin jäsenten onnistumisen mahdollistajana. Hybridityö vaatii aivan uutta osaamista, jotta esihenkilö kykenee johtamaan merkityksellisyyden tunnetta sekä vahvistamaan yhteisöllisyyden kasvua. Tärkeää on myös, että esihenkilö osaa johtaa myös itseään voidakseen energisoida muita. Johtamisen uudet haasteet ovat nyt esihenkilön edessä!

Valmennuksessa opitaan, keskustellaan ja haastetaan positiivisesti. Vertaistuki on olennainen osa valmennusta ja vertaistuelle kehitetään toimintamallit, joiden avulla esihenkilöt jatkavat yhteistä dialogia omasta johtamisestaan. 

Koulutuksen aikana käymme läpi seuraavat asiat:

 • Tulevaisuuden esihenkilötaidot; Hybridi; nopea muutos on täällä
 • Esihenkilön työn, roolin ja johtamistehtävien muutokset  
 • Valmentavan johtaminen – avain itseohjautuvuuteen ja motivaatioon
 • Hybridiajassa rakennetaan luottamusta
 • Palaute vahvistaa jokaista ja rakentaa psykologista luottamusta
 • Miten seuraan työn tuottavuutta ja laatua?
 • Psykologinen turvallisuus, mistä puhumme etä- ja hybridiajassa?  
 • Esihenkilön omat vahvuudet ja voimavarat
 • Mitä tarkoittaa psykologisesti turvallinen toimintaympäristö?
 • Hiljaiset signaalit voivat olla piilossa
 • Miten tunnistaa, onko tarve olla huolissaan, miten johdetaan?
 • Sokeat pisteet tiimien haasteina
 • Viestiminen ja kommunikointi virtuaalisesti sekä hybridinä
 • Vuorovaikutustaidot uusien haasteiden edessä
 • Mitä havainnoin, ylitulkitsenko? 
 • Yhteisöllisyyden ja osallistumisen tukeminen etätyössä
 • Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen korostuu – miten johdan erilaisuutta?
 • Yhteenkuuluvaisuuden tunne ei poistu hybridityössä
 • Miten vahvistaa tiimiläisten vastuuta yhteisöllisyydestä huolehtimiseen?
 • Kuuntelen, kannustan, kysyn: olen läsnä
 • Vinkkejä tehokkaaseen osallistamiseen virtuaalisesti

Valmennuksessa harjoitellaan mm. havannointia, palautteen antamista ja pyytämistä sekä motivoinnin erilaisia keinoja. 

Harjoitukset:

 • Kysy, kuuntele, kannusta – rakenna luottamusta
 • Rakentavan palautteen antaminen
 • Sisäinen motivaatio – miten sitä tuetaan?

Kouluttaja

Johdon konsultti, valmentaja, coach, Extended Disc sertifiointi, Certified Business Coach Master®, PCC, Worksplace BigFive -sertifikaatti, Life coach, Enneagrammi-valmentaja Anne Roine.

Roineella on ollut monipuolinen työura esimies- ja asiantuntijan tehtävissä eri toimialoilta. Jokaisessa työtehtävässä hänen vastuulla on ollut yrityksen tuloksellisuuden kehittäminen, uusien ansaintamenetelmien suunnittelu, yhteistyökumppanuuksien rakentaminen ja esimiestyön kehittämien. 

Anne Roine on myös johtanut ja kehittänyt yhteistyössä asiakkaiden logistiikan osa-alueella hankintastrategioita, prosesseja ja toimintamalleja tavoitteina kustannustehokkaat prosessit. Hän on ollut mukana haastavissa muutostilanteissa saanut kiitosta muutosjohtamisesta ja esimiestaidoista.

Ota yhteyttä

Lisätietoa koulutuksesta

Ajankohta:

10.10. & 18.10.2023, klo 9-16

Koulutus sisältää kaksi päivää.

Koulutus toteutetaan hybridimallina eli voit osallistua etänä tai paikan päällä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Pasilan kampuksella osoitteessa Ratapihantie 13, 00530 Helsinki.

Hinta:

Koulutuksen hinta on 670 eur + alv 24% = 830,80 eur. Koulutus sisältää opetuksen, materiaalit, ohjauksen ja palautteen. Paikan päällä opiskelijoille aamu- ja iltapäiväkahvi ja lounas. 


Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.9.2023.

Ilmoittaudu koulutukseen