Meidän koulu!

Meidän koulu

Koulutuksen tavoitteena on edistää oppilaitosten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisöllistä ja turvallista toimintakulttuuria vahvistaen.

Koulutuksen osiot keskittyvät oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Hanke vahvistaa osallistujan empaattista kohtaamisosaamista ja pyrkii hyvinvoinnin edistämiseen kiusaamisen ehkäisyn kautta.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Koulutus toteutetaan verkossa.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen, esi- ja peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen (toinen aste) opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta 23.8.2023 mennessä. Voit ilmoittautua koko koulutusosioon (8 op) tai erikseen yksittäisiin, 2:n opintopisteen koulutusosioihin. 

Koulutusosiot

Koulutus koostuu neljästä 2 op:n osiosta. Voit halutessasi suorittaa myös yksittäisiä koulutusosioita. Koulutusosioiden tiedot löytyvät alta. 

Hyvinvoiva oppilaitos (2 op)

Keskeinen sisältö

Osallistuja kehittää koulutusosiossa oman työpaikkansa (oppilaitoksen) osallisuutta ja hyvinvointia. Koulutusosiossa syvennytään organisaatioiden pedagogista turvallisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta vahvistaviin teemoihin. Koulutusosion aikana osallistuja toteuttaa turvallisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta edistävän tapahtuman opiskelijoille ja opetushenkilöstölle oppilaitoksessa.

Aikataulu

Koulutusosio toteutetaan kokonaan verkossa. Online-päivät ovat:

 • Ma 28.8.2023 klo 12-15 ja
 • Pe 15.9.2023 klo 12-15.

Koulutusosion toteuttaa Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

 

Kohtaamisosaamisen kehittäminen oppilaitoksessa (2 op)

Keskeinen sisältö

Huomioivan kohtaamisen taitoa voidaan kehittää jo varhaisessa iässä. Kokemukset nähdyksi, kuulluksi ja välitetyksi tulemisesta auttavassa, kasvatuksellisessa ja opetuksellisessa vuorovaikutuksessa ovat merkittäviä. Osiossa opitaan eettisen kohtaamisen vaikuttavuutta toimijuuteen, arvostukseen ja itsetuntoon. Haitallinen yksinjääminen, kiusaaminen ja väkivalta ovat haasteita, joissa ammattilainen tarvitsee itsetuntemustaan ja vuorovaikutusosaamistaan toimiessaan peilinä lapsille/oppilaille ja kollegoille.

 •  ammatillinen itsetuntemus ja sen kehittäminen
 •  huomioitavat vuorovaikutustilanteet ja kunnioittava vuorovaikutus
 • empatiakyky, kuuntelutaito ja vireystilan hallinta
 • samanarvoisuuden välittäminen ja kohtaaminen tunnetasolla

Aikataulu

Koulutusosio toteutetaan kokonaan verkossa. Online-päivät ovat:

 • Ma 25.9.2023 klo 12-15 ja
 • Pe 27.10.2023 klo 12-15. 

Koulutusosion toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu.

 

Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskulttuuri ja yhteisöllisyys (2 op)

Keskeinen sisältö

Turvallisuuskulttuuriin, yhteisöllisyyteen ja turvallisuusjohtamiseen perehtyminen tutkittuun ja asiantuntijatietoon perustuen.

 • turvallisuuskulttuuri, sen tunnistaminen ja siihen vaikuttaminen
 • yhteisöllisyys arjen tekoina ja toimintoina lasten / oppilaiden osallisuuden ja turvallisuuden lisääjänä sekä kiusaamisen ennaltaehkäisijänä
 • turvallisuusjohtaminen yhteisöllisyyden uhkana ja mahdollisuutena
 • lasten / oppilaiden kokemukset turvallisuudesta ja osallisuudesta koulussa

Aikataulu

Koulutusosio toteutetaan kokonaan verkossa. Online-päivät ovat:

 • Ma 6.11.2023 klo 12-15 ja
 • Pe 24.11.2023 klo 12-15. 

Koulutusosion toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu.

 

Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen opetuksessa (2 op)

Keskeinen sisältö

Koulutusosiossa tutustutaan laajemmin, miten turvallisuus, osallisuus ja hyvinvointi tulevat näkyväksi opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden sisällöissä. Osallistuja perehtyy oman opetus- ja ammattialansa sisältöihin. Osallistuja laatii pedagogisen suunnitelman. turvallisuuden opetuksesta omassa koulutuksessa, jossa hän huomioi osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen. Osallistuja toteuttaa koulutusosion aikana opetustilanteen valitsemalleen kohderyhmälle valitsemansa oppimistavoitteen mukaisesti.

Aikataulu

Koulutusosio toteutetaan kokonaan verkossa. Online-päivät ovat:

 • Ma 27.11.2023 klo 12-15 ja
 • Pe 15.12.2023 klo 12-15.

Koulutusosion toteuttaa Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Myyntipäällikkö
Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Puh. +358 294471720

 

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen (toinen aste) opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautuminen: ilmoittautuminen 23.8.2023 mennessä tästä linkistä

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Heli
Koskinen
projektikoordinaattori
+358 294471653
Heli.Koskinen@haaga-helia.fi