Mediatiedote kypsyysnäytteenä

Mediatiedote omasta opinnäytetyöstä

 • Tiedote sisältää uutisen. Uutinen kertoo jostakin hiljattain tapahtuneesta, yllättävästä tai merkittävästä asiasta, joka on yleisesti kiinnostava.
 • Hyvä tiedote sisältää vain yhden uutisen eli yhden kärjen. Jos kärkiä on useampia, ne vievät toisiltaan tehoa.
 • Tiedote etenee tärkeysjärjestyksessä. Silloin tekstiä silmäilevä lukija saa tärkeimmän tiedon ensin ja vähiten tärkeän tiedon viimeiseksi.
 • Tiivistä tekstin sisältö otsikkoon ja ingressiin.
 • Kypsyysnäytteen tiedote pohjautuu opinnäytetyön yhteydessä hankittuun asiantuntijuuteen. Tiedotteessa on 150–230 sanaa.

Kiinnosta kohderyhmääsi

Tee tekstistä sellainen, että se puhuttelee kohderyhmääsi. Mediatiedotteen kohderyhmän muodostavat mediat. Mieti, mitkä mediat ovat kiinnostuneita sinun aiheestasi. Kun toimittaja kiinnostuu tiedotteesta, hän tarttuu aiheeseen. Jos tiedote on hyvä, media voi julkaista sen sellaisenaan.

Kirjoita neutraalisti

Journalistisen etiikan mukaan toimiva toimittaja kavahtaa, jos käytät mediatiedotteessa markkinointiviestinnän tyyliä. Hän kokee silloin, että yrität myydä hänelle jotakin. Toimittaja haluaa löytää näkökulmansa itse. Annat hänelle mahdollisuuden tähän, kun käytät asiatyyliä. Silloin kirjoitat tiiviisti, ymmärrettävästi ja kieliopillisesti oikein.

Elävöitä puheella

Elävöitä tiedotetta lainaamalla sen henkilön puhetta, joka liittyy uutiseen. Sovi lainauksen sisällöstä kyseisen henkilön kanssa. Lainaus voi olla jokin vapaamuotoinen lausahdus, joka tukee tiedotteen sisältöä ja joka ei sovi tiedotteen muuhun tekstiin. Lainaus voi olla esimerkiksi opinnäytteesi toimeksiantajan lausahdus, joka koskee tekemääsi tutkimusta tai produktia.

Osu otsikolla

Otsikko on yksi tiedotteen tärkeimpiä osia. Hyvällä otsikolla houkutat lukijan lukemaan, huonolla karkotat lukijan.

Hyvä otsikko on kuvaileva. Se ei pelkästään kerro, mitä uutinen koskee, vaan se kertoo uutisen ytimen. Hyvä otsikko viisastuttaa lukijaa. Jos opinnäytteesi oli tutkimus, kirjaa otsikkoon tärkein tutkimustulos. Jos teit produktin, kerro otsikossa, mitä hyötyä produktistasi on toimialalle. Näin lukija näkee heti, mistä tiedotteessa on kysymys. Silloin saat välitettyä uutisesi, vaikka lukija lukisi vain otsikon.

Jos lukija kiinnostuu asiasta otsikon perusteella, hän jatkaa lukemista. Jos otsikko kertoo lukijalle, että tiedotteen sisältämä asia ei kiinnosta häntä, hän ei hukkaa aikaansa tutustumalla tekstiin. Lisää tekstiisi väliotsikot silmäilijää varten.

Jäsentele tekstisi näin

Asettele tekstisi Haaga-Helian mediatiedotepohjalle. Voit ottaa pohjan käyttöösi vasta kypsyysnäytteen antamisen jälkeen. Pohjassa on kaksi vakituista elementtiä, Haaga-Helian logo ja tiedotteen loppuun tuleva koulusta kertova teksti.

Etene näin:

 1. Tekstilaji 
  Merkitse ylätunnisteen ylärivin oikeaan laitaan tekstilaji, jotta silmäilijä näkee, mihin tekstiin hän on ryhtymässä. Kirjaa tekstilajiksi sana Mediatiedote tai Lehdistötiedote. Ne tarkoittavat samaa asiaa. 
 2. Päiväys 
  Merkitse tekstilajin alapuolelle sana Julkaistavissa ja sen jälkeen päiväys.
 3. Pääotsikko 
  Merkitse pääotsikko vasempaan laitaan. Yksitasoinen otsikko on tehokkain ja se on helppo laittaa sähköpostinkin otsikoksi. Jos se tuntuu mahdottomalta, käytä kaksitasoista otsikkoa
 4. Ingressi 
  Laajenna otsikon kiteyttämä ydin otsikon alle 1–3 virkkeen mittaiseksi ingressiksi. Ingressi vastaa kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin ja miksi.
 5. Teksti 
  Laadi teksti niin, että se mahtuu 1–2 liuskalle eli 1–2 A4-arkille.
 6. Lisätiedot 
  Merkitse tekstin alle, keneltä lukija saa halutessaan lisätietoja. Kerro oma nimesi ja ohjaajasi nimi sekä teidän molempien edustama organisaatio, asema organisaatiossa ja yhteystiedot. Lisätiedot-kohdan otsikko ei ole kuvaileva muiden väliotsikoiden tapaan, vaan se on yksinkertaisesti vain Lisätiedot
 7. Taustatiedot 
  Taustatiedot-kohtaan tulee Haaga-Helian tiedot muutamaan virkkeeseen tiivistettynä. Mediatiedotepohja (docx) sisältää nämä, joten sinun ei tarvitse eikä pidä keksiä näitä.
Opinnäytetyö, AMK-opinnot
Essee kypsyysnäytteenä
Henkilöstötiedote kypsyysnäytteenä